Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.
Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž!

Zápis dětí do 1. třídy

Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Jak jste byli informováni v průběhu zápisu Vašich dětí, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi u zápisu. Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole u hlavního vstupu do budovy na 1. stupni – ulice Stará 13/15.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělání pro školní rok 2017/2018: 

 

Třídní schůzky – 15. 5. 2017

Návštěva Střední průmyslové školy chemické v Brně – 10. 5. 2017

V rámci volby povolání jsme mohli 10. 5. 2017 navštívit Střední průmyslovou školu chemickou v Brně. Studenti i pedagogové si pro nás připravili spoustu zajímavých i zábavných pokusů.

více fotek zde

Nabídka práce pro učitele

Dny volna v květnu