Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Informace pro rodiče – obědy zdarma

Obědy zdarma – upozornění!

 Upozorňujeme rodiče, že pokud chtějí, aby jejich dětem byla od září poskytována bezplatná strava, musí co nejdříve navštívit příslušný Úřad práce.

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
ředitelka školy vyhlašuje na tyto dny – 29. 6. 2020 (pondělí) a 30. 6. 2020 (úterý) v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.