Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Osmec-online

Škola je stále zavřená a tak jsme pro Vás vytvořili webové stránky OSMEC-ONLINE – klikni na: https://sites.google.com/osmec.net/osmec-online/

Co na webu OSMEC – ONLINE najdete:

 • Výuková videa vytvořená vašimi učiteli
 • Pracovní listy
 • Domácí úkoly
 • Pokyny pro práci s učebnicemi
 • A mnoho dalších zajímavostí

Tyto stránky budou průběžně aktualizovány. Sledujte také naše webové stránky – http://www.osmec.cz a také náš školní facebook – https://www.facebook.com/zsosmec/

 

 

 

 

Důležitá informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zápisy do prvních ročníků a přípravných tříd naší školy budou probíhat na 1. stupni v budově Stará 13/15 ve dnech:

 • Úterý 7. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Středa 8. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Úterý 14. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Středa 15. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Čtvrtek 16. 4. 2020 od 9:00 do 15:00

S sebou přineste:

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce

 • rozsudek o svěření dítěte do péče

 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/ 2021 proběhne zápis do prvního ročníku bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/, rádi Vám s tím pomůžeme v uvedené termíny u nás ve škole.

Kontaktní telefon: ZŘŠ 1.st.: 739 573 453

Důležité sdělení

Vážení rodiče,
zveřejňujeme „Nařízení č. 5/2020 Statutárního města Brna.
Prosíme, seznamte se s níže uvedeným obsahem!

Dále Vás informujeme, že rodiče dětí do 10ti let budou mít nárok na OČR po celu dobu krizových opatření a uzavření škol.

 

MŠ – mimořádné opatření

Rada města Brna se usnesla na své R8/069. schůzi konané dne 16. 3. 2020 vydat zákaz osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.

Děti tedy nevoďte do mateřské školy. Zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat. Sledujte prosím televizi, rozhlas, webové stránky školy, potřebné informace budou i na venkovních nástěnkách školy. Pokud potřebujete dalš informace – zavolejte do školy.