Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Hlavní prázdniny

Přejeme všem krásné prázdninové dny plné sluníčka a pohody! Ve škole se opět uvidíme 2.9.2019 v 8.00.

 

Devítka se loučí

25.6.2019 uspořádala devátá třída ve školní knihovně rozloučení se svými pedagogy. Setkání uvedla paní ředitelka a společně s třídní učitelkou popřály studentům na jejich další cestě hodně úspěchů, pohody a spoustu nových zážitků.

Celodenní výlet do Prahy

5.6.2019 jsme společně jeli do našeho hlavního města navštívit Národní muzeum v Praze v rámci projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.

Každý ročník si vybral jednu z výstav. Žáci šestých tříd se dozvěděli například zajímavosti z historie Keltů, vytvořili plakát a prohlédli si krásnou expozici s archeologickými nálezy. Po cestě na Staroměstské náměstí se stavili na oběd v KFC a  pokračovali procházkou k Vltavě. Celý den bylo nádherné počasí!

Olympijský den na naší škole

29.5.2019 proběhl Olympijský den! Závodilo se ve skocích přes švihadlo, běhu, přeskocích přes lavičku, žáci stříleli míčem na koš a florbalovým míčkem na branku, prokázali obratnost a rychlost na lezecké stěně a soutěžili v mnoha dalších disciplínách. Nejvíce všichni prožívali běžecký závod v jednotlivých kategoriích v parku před školou.

1.6.2019 byli vítězové prvního a druhého stupně odměněni medailí, balíčkem sportovních potřeb a velkým potleskem při slavnostním vyhlášení výsledků Olympijského dne. Nechyběla přehlídka nápaditých vlajek tříd. Za rok se těšíme opět na tuto tradiční sportovní akci!

11. ročník Amari kereka

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, pořádala dne 23. 5. 2019 v prostorách KS Omega, Musilova 2a v Brně již 11. ročník hudebního festivalu Amari kereka. Záštitu nad celou akcí převzal první náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík. Úvodní slovo pronesla Mgr. Ludmila Altmanová, ředitelka ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října. Pozvání přijal také radní města Brna Mgr. Jaroslav Suchý, který všechny příchozí slavnostně přivítal.

Žáci několika brněnských škol pod vedením svých učitelů a vedoucích kroužků a klubů připravili bohatý program s názvem „Den a noc“. Andělský tanec na začátku představení vystřídala skupina Merci, následovala bubenická show, klavírní sólo a zpěv písní. Dále zahrála kapela Bongáči ze ZŠ a MŠ Brno, Křenová, zatančil soubor Sovnakune čhaja ze ZŠ a MŠ Brno, Merhautova a děti ze ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října sehrály Erbenovu Polednici. Děti z polské Poznaně zatančily moderní tance a jedno krásné latinskoamerické sólo

Rodiče, přátelé školy a další hosté si prohlédli také doprovodnou tematickou výstavu výtvarných prací žáků, fotografie ze života zúčastněných škol. Na každého účastníka čekalo malé občerstvení. Děkujeme všem pedagogům a žákům, kteří festival připravili a také skvělému obecenstvu, které nešetřilo potleskem!