Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
ředitelka školy vyhlašuje dne 28. 6. 2019 (pátek) v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.

Kurz pro získání základního vzdělání

Poslední konzultace pro studenty Kurzu pro získání základního vzdělání bude dne 6. 6. 2019 (čtvrtek) od 14:00.

Závěrečné zkoušky budou dne 10. 6. – 12. 6. 2019 od 8:00.

Organizace závěrečných zkoušek bude upřesněna na poslední konzultaci a na webových stránkách školy.

Zápis do 1. třídy

Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Jak jste byli informováni v průběhu zápisu Vašich dětí, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi u zápisu.

Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole u hlavního vstupu do budovy na 1. stupni – ulice Stará 13/15.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělání pro školní rok 2019/2020: