Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Aktuální informace k provozu školy

Vážení rodiče a milí žáci, vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti s COVID 19 se výuka dle nařízení vlády od 14. 10. do 30. 10. 2020 ruší!

Výuka bude probíhat distančně (domácí vzdělávání) v souladu se Školním řádem –  dodatek č. 1:

Domácí vzdělávání je povinné!

Vážení rodiče, dohlédněte prosím na vypracovávání úkolů vašim dítětem!

O způsobu předávání výukových materiálů byli žáci informování třídními učiteli. Prosíme rodiče, aby zůstávali v kontaktu se školou a sledovali také pravidelně webové a facebookové stránky školy.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. jsou pro všechny žáky podzimní prázdniny. 

 

Děkujeme a společně to zvládneme!!!

 

Aktuální hygienická opatření od 18. 9. 2020

Vážení rodiče,

 

informujeme Vás o změnách týkající se zvýšených hygienických a protiepidemických opatřeních. Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví platí:

 

Od pátku 18. 9. 2020 jsou žáci 2. stupně školy povinni nosit roušky ve všech prostorách školy a to i při výuce. Výjimka jsou hodiny TV, HV.

 

Pokud by Vaše dítě nemohlo ze zdravotních důvodů nosit roušku, je nutné informovat příslušného třídního učitele a tuto skutečnost doložit lékařskou zprávu.