Publicita – projekty OP VK

publikováno 15.9.2012

 Redakce a administrace těchto www stránek není hrazena z projektů OP VK ani z jiných evropských či tuzemských finančních zdrojů. Je dotována dobrovolnickou prací zaměstnanců škol sdružených v Lize komunitních škol.

Cíle všech námi realizovaných projektů (OP VK, …) jsou identické s cíli Ligy a jsou v souladu se všemi strategickými a koncepčními dokumenty ČR v oblasti vzdělávání (naplnění komunitního a inkluzivního rozměru vzdělávání).
Konkrétní informace o jednotlivých projektech OPVK naleznete na www stránkách našich škol. Tato informace reaguje na připomínku řídícího orgánu projektů OPVK k absenci informací o projektech OPVK na stránkách Ligy.

Autor:  Libor Tománek