Liga komunitních škol opět „aktivní“

publikováno 9.9.2014

Školy organizované v rámci Ligy, školy partnerské, školy a organizace sympatizující s cíli Ligy nikdy aktivní být nepřestaly. Dále jsme se setkávali, pořádali workshopy, sdíleli příklady dobré praxe, byli činní na všech úrovních, prosazujíce komunitní a inkluzivní cíle vzdělávání.

Nepřestali jsme pracovat, pouze jsme se odmlčeli. Náš komunikační, publicitně prezentační potenciál si vzala za své ekonomická sekce ministerstva školství a místně příslušné finanční úřady. „Debata“ s výše zmíněnými sice neustále, stále stejně, že dokola kolem, pokračuje, nicméně i my máme potřebu nějakého smyslu věcí, čili vracíme se k činnostem, které nám smysl dávají.

Vítejte na novém webu Ligy komunitních škol.