Evropské peníze ve školství – aneb odcházíme do invalidního důchodu?

publikováno 13.9.2014

Od roku 2001, po návratu ze zahraničí, pracuji ve škole, v základní škole, v poněkud zvláštní základní škole. Pracujeme převážně s Romy. Školský systém nám vzkázal, abychom si finanční prostředky na vyrovnání vzdělávacích handicapů našich žáků sehnali v Evropě.

V činnostech „pomoz si sám“ jsme byli a stále jsme spolu s našimi partnery velmi aktivní, nejprve v rámci programů OP RLZ (od r. 2006) , nyní v OPVK (od. r.2009).

Situaci v oblasti čerpání prostředků ESF přesně shrnul bývalý náměstek ministra školství Zaorálek: „Jsem po téměř třech letech unavený a nemohl jsem najít motivaci pokračovat. Neustálé hledání řešení v podmínkách protichůdné legislativy a odporujících si pravidel pro implementaci evropských fondů je frustrující. Nejen pro příjemce dotací, ale i pro poskytovatele evropských peněz“ (aktuálně.cz , 14.4.2014)

Lépe bychom to jako příjemci mnoha dotací OPVK nevyjádřili. Nemyslím si také, že by právě Zaorálek, který řídil čerpání peněz z EU pod čtyřmi ministry školství, nevěděl, co říká. Bohužel, Zaorálkova „analýza na rozloučenou“, odcházel z funkce ze zdravotních důvodů, má i své oběti, kterými jsou právě příjemci dotací:

  • Ministerstvo nedokázalo a stále nedokáže čerpat evropské peníze v rozsahu z Evropy nabízeném.
  • Neplynulé čerpání dotací vede k vyhlašování zrychlených ad hoc výzev, o jejichž smyslu lze s úspěchem pochybovat – viz např. tablety do škol
  • V programu OPVK neexistují aktuálně žádné relevantní informace k dalšímu programovému období (2014-2020), přičemž píšeme rok 2014 – čili zapomeňme na návazné projekty.
  • Příjemci dotací (příkladem budiž naše projekty) nebyli schopni, nikoli pouze svou vinou, jak se rádo prezentuje, dočerpat přiznané dotace, peníze se vracely.
  • Vysoké školy podávaly na jaře žaloby na MŠMT pro úřední šikanu v OPVK, rádi se připojíme, než od jara ticho po pěšině, že by „mimosoudní vyrovnání“.
  • Školy jsou tlačeny k hledání zdrojů financování v oblastech, které by měly být standardně hrazeny ze státního rozpočtu (např. vzdělávání žáků s SVP, IT technologie, vzdělávání pedagogů apod.). Každá dotace s sebou pro školu nese obrovskou administrativní zátěž a nikoli zanedbatelná rizika. Jak lze „v podmínkách protichůdné legislativy a odporujících si pravidel pro implementaci evropských fondů“  vyjednávat smysluplně např. o tzv. nesrovnalostech mi není známo, resp.,aktuálně, mi to, bohužel, již  známo je.

A nyní konkrétně k naší zkušenosti s OPVK – podívejme se na jeden z našich projekt   

Projekt: Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám. Realizace: 1.4.2010 – 31.3.2013. Rozpočet: 31 683 896, 60 Kč. Partneři: ZŠ Křenová (Brno), ZŠ Merhautova (Brno), ZŠ B. Němcové (Přerov)

K dnešnímu datu není projekt finančně vypořádán.

V souvislosti s tímto projektem jsem psal dvěma ministrům školství

 (bez odpovědi)

Kolem neuznaných výdajů tohoto projektu byla realizována v rámci odvolacích řízení zajímavá literatura, kterou bych shrnul asi takto: Já nic, já muzikant, Já o voze, ty koze, Zeptejte se na co chcete, odpovím na co chci, Čo bolo, bolo, terazky nám to funguje, Co je dovoleno bohu, není dovoleno volovi.

Kolem roku 2011 jsme chtěli projekt zastavit (bohužel jsme tak neučinili), a sice z důvodu naprosté neschopnosti MŠMT náš projekt řádně administrovat. V té době jsem si začal vést

 Jedná se o podrobný popis činností v rámci partnerské spolupráce Poskytovatel dotace – Příjemce dotace.

Závěr: Máte-li zájem, studujte si ve zpřístupněných dokumentech, nechám je bez dalších komentářů. Pokud máte podobnou zkušenost, napište. Chcete-li se připojit k event. dalším krokům vůči „Zámku“, určitě se domluvíme.

Zaorálek se cítil býti po třech letech života v „OPVK matrixu“ unaven, my po pěti letech jsme zralí na invalidní důchod, než naši žáci potřebují podporu (poradenství, asistenci, …), my si únavu nemůžeme dovolit. Čili pokračujeme, aktuálně v rámci krajských výzev OPVK – klape to – něco je jinak ?

Doporučení do systému – vynechte nás – posílejte nám evropské peníze v rámci rozpočtu, nechť ony stovky a tisíce inženýrů ekonomie, kteří s takovým zaujetím identifikují překlepy ve výkazech práce učitelů, administruji evropské peníze jak Evropa očekává – věcnou stránku projektů jim čeští kantoři lehko obslouží. Jasné, nejde to, …