Konference na Osmecu

publikováno 23.3.2015

12.3.2015 proběhla na naší škole konference Inkluzivní vzdělávání v praxi (pre)primárního vzdělávání. Konferenci jsme uspořádali v rámci projektu Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu (CZ.1.07/1.2.17/01.0013). Konference se tematicky zaměřila na inkluzi a poradenství v českém vzdělávacím systému a jejím cílem bylo shrnout pohledy širokého spektra aktérů vzdělávání na definiční rámec inkluze, aktuální stav inkluze a poradenství, resp. aktuální koncepční a legislativní záměry v českém vzdělávacím systému.
Panelové diskuse se zúčastnili a mezi hosty konference zasedli zástupci ministerstva školství, školní inspekce, města Brna, pedagogicko psychologických poraden, speciálních pedagogických center, nevládních organizací, základních, středních a vysokých škol, zástupci Policie ČR, orgánů sociálně právní ochrany dětí, dětských domovů, probační a mediační služby apod. Konferenci přivítala 1. náměstkyně primátora MMB Ing. Klára Liptáková. Konferenci moderoval publicista Tomáš Feřtek

Záznam konference zde:

  1. 1. část – Úvod:  https://vimeo.com/122511035
  2. 2. část – 1. blok (inkluze): https://vimeo.com/122511036

3.část – 2. blok (inkluze): https://vimeo.com/122511037

4.část – 1. blok (poradenství): https://vimeo.com/122511038

5.část – 2. blok (poradenství):  https://vimeo.com/122511039