Program na podporu integrace romské komunity 2015, aneb vzdělávejme Romy, kdo má ruce, nohy, …

publikováno 10.4.2015

 

  • Dotační program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2015

V roce 2015 byla dotace ve výši 13 659 987,- Kč rozdělena následujícím způsobem:

  • pouze 6 školských subjektů z celkového počtu 54 subjektů, které obdržely dotaci, tj, 11,1%
  • pouze 719 024,- Kč školským subjektům z celkové poskytnuté dotace 13 659 987,- Kč, tj. 5,26%

Zbytek = “proromské neškoly“ – neziskový sektor. Zajímavou okolností letošního přerozdělení dotačních prostředků je zvýšená podpora charitativních organizací (Diecézní charity, charity, oblastní charity).

  • 6 charit  z celkového počtu 54 subjektů, které obdržely dotaci v úhrnné výši 2 047 000,-Kč , tj, 14,99%

Závěr: V českém vzdělávacím systému dlouhodobě neexistuje žádná podpora školám, které vzdělávají žáky se sociálním znevýhodněním, chcete-li romské žáky. Dotační program na podporu integrace romské komunity není programem, který na mém výše uvedeném tvrzení cokoli měnil. Podrobněji k systémové podpoře vzdělávání sociálně i jinak znevýhodněných žáků např. zde 

Pořadí úspěšnosti projektů dotačního programu za rok 2015 ke stažení  zde

  • Dotační program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2014

V roce 2014 byla dotace ve výši 13 997 700,- Kč rozdělena následujícím způsobem:

  • pouze 6 školských subjektů z celkového počtu 56 subjektů, které obdržely dotaci, tj, 10,7%
  • pouze 882 000,- Kč školským subjektům z celkové poskytnuté dotace 13 997 700,-Kč, tj. 6,3%

zbytek = “proromské neškoly“ – neziskový sektor