Několik hypotezí k inkluzivnímu vzdělávání

publikováno 17.9.2015
  • Co je a co není inkluzivní vzdělávání?
  • Kdo inkluzivní vzdělávání skutečně chce a kdo jej vlastně potřebuje?
  • Chceme inkluzivní školství, nebo exkluzivní inkluzivní školy?
  • „Inkluzivní“ škola výhradně pro Romy

celý text