Žák s potřebou podpůrných opatření v OPVVV

publikováno 11.11.2015

OP VVV – výzva Inkluzivní vzdělávání (č. 02_15_007) – definice dítěte s potřebou podpůrných opatření. Komunikace s odborem realizace OPVVV při MŠMT ČR

celý text