V Černé Hoře proběhla výroční členská schůze Ligy komunitních škol.

publikováno 4.5.2016

Ve dnech 28.-29.4.2016 se sešla členská schůze Ligy komunitních škol v Černé Hoře. Na setkání byla projednána běžná agenda spolku – stanovy, výsledek hospodaření, přijetí nových členů, volby do orgánů spolku apod. Důležitým bodem jednání bylo přemýšlení o cílech spolku do budoucna. Byly nastaveny obrysy plánu práce a harmonogramu dalších činností spolku. Ve svých prezentacích představili Ondřej Bárta program „I ve mně je lídr“ a Karin Marques systém inkluzivního vzdělávání v Kanadě.

Poděkování za podporu jednání patří nadaci Open Society Fund Praha, dále všem členům Ligy komunitních škol za práci ve spolku a v neposlední řadě i inkluzivní práci ve školách.