Článek o přínosech ŠPP pro diagnostiku a zohledňování SVP žáků

publikováno 14.6.2016

Přiložený článek (PDF níže) se zabývá přínosy existence školního poradenského pracoviště konkrétně v oblastech diagnostiky intelektu (a následně i poruch intelektu), specifických poruch učení a poruch chování (demonstrováno na konkrétních datech u poruch učení), dále v oblasti krizových intervencí a v oblasti monitorování a řešení absence. Text vychází z každoročních souhrnných zpráv o diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb na naší ZŠ. Na naší škole se provádí přehledová diagnostika, resp. screening a zaznamenávání výsledků vyšetření lékařů a školských poradenských zařízení již od školního roku 2010/2011.

Viz zde: