Projektový den v přípravné třídě

publikováno 16.9.2018

Hned na začátku školního roku si děti z přípravné třídy všimly, že se v prostorách třídy nachází prázdné terárium. Všechny zajímalo, co by se dalo v teráriu chovat za třídního mazlíčka. Vytvořili jsme proto projektový den, jehož součástí byl ranní úkol pro rodiče a děti, komunitní kruh, učení, centrum aktivit a také vycházka. Do třídy doputoval z letních prázdnin největší suchozemský šnek na světě – achatina žravá a to hned ve dvou kusech. Děti se seznamovaly s tím, odkud tento druh pochází, z čeho se skládá jeho tělo, co potřebuje k životu v teráriu, jak o něj pečovat a vyzkoušely si také několik výukových aktivit na toto téma, při nichž si procvičily například řeč, sluchovou paměť, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání a logické myšlení. Během vycházky jsme pak zkoušeli najít klasického českého hlemýždě a zkoumali jsme jeho úkryty v přirozeném prostředí.