Ředitelské volno

publikováno 26.4.2019

Vážení rodiče,
ředitelka školy vyhlašuje na tyto dny – 6. 5. 2019 (pondělí) a 7. 5. 2019 (úterý) v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.