Zápis do 1. třídy

publikováno 10.5.2019

Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Jak jste byli informováni v průběhu zápisu Vašich dětí, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi u zápisu.

Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole u hlavního vstupu do budovy na 1. stupni – ulice Stará 13/15.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělání pro školní rok 2019/2020: