Projekt Enlarge SEAS

publikováno 9.6.2019

Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním projektu Enlarge SEAS financovaného z programu Erasmus+.

http://enlargeseas.eu/index/