Globální rozvojové vzdělávání v rámci NIDV

publikováno 2.7.2019

Druhý týden měsíce června se skupina dvanácti učitelů vydala na studijní pobyt do Amsterodamu. Cílem cesty bylo porovnání a inspirace ve vzdělávání dětí a žáků v multikulturním prostředí.

V rámci studijní cesty navštívili účastníci celkem sedm základních a středních škol zaměřených na vzdělávání dětí a žáků z různých sociokulturních skupin. Dále účastníci měli možnost komunikovat s odborníky na téma celoživotního vzdělávání, mentoring a participace mládeže.