Výzva k podání cenové nabídky

publikováno 15.1.2020

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, vyzývá podle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále pak dle směrnice č. 24/2020 (zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb.), k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka mobilních zařízení – tablety a notebooky“.

další informace jsou k dispozici v přiložených dokumentech:

*Dotaz a odpověď z e-mailu:

Žádám Vás o doplňující informace v rámci zakázky s názvem „Dodávka mobilních zařízení – tablety a notebooky“.

 Pro položku notebooky uvádíte technické požadavky na operační systém: Windows 10 (nebo obdobný PLNĚ kompatibilní) – nutná kompatibilita s již používanými zařízeními a aplikacemi.

 Ptáme se, zda požadujete Windows 10 ve verzi Professional, která je vhodná pro využití ve školách a zařízení s ní lze plnohodnotně připojit do domény školní sítě, nebo požadujete verzi Home určenou primárně pro domácnosti.

Odpověď:

Verzi Professional nepožadujeme.

 

AKTUALIZACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka mobilních zařízení – tablety a notebooky“ jsme obdrželi dvě nabídky, které splnily zadávací podmínky. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena (posuzována byla cena vč. DPH).

Výsledné pořadí hodnocených nabídek:

  1. nabídka společnosti T O P SERVIS, s.r.o., IČO: 25349490
  2. nabídka společnosti AV MEDIA, a.s., IČO: 48108375

 

Vítězná nabídka je nabídka, která se umístila na prvním místě.

 

Děkujeme za podání nabídek a těšíme se na případnou spolupráci v budoucnu.