Zápis do přípravných tříd

publikováno 30.1.2020

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na zápis do přípravných tříd naší školy, který začíná souběžně se zápisem do prvních tříd ZŠ! Pro školní rok 2020/2021 přednostně přijímáme děti s uděleným odkladem školní docházky, a dále také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pro úspěšný zápis do přípravné třídy je potřeba, dle platné legislativy, zajistit zprávu z PPP nebo SPC s doporučením vřazení dítěte do přípravné třídy, u dětí s odkladem školní docházky dále rozhodnutí ředitele školy o odkladu.