Zápis do MŠ nám. 28. října 21

publikováno 13.3.2020

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do naší mateřské školy na školní rok 2020/2021!

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2020/2021: 6

Zaměření školy

  • harmonický rozvoj dětí, spokojenost a dny naplněné radostí ze společných setkání her a činností
  • podpora rozvoje osobnosti, soběstačnosti, samostatnosti a zdravého sebevědomí
  • kulturní aktivity ve škole i v rámci města Brna
  • edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti a jejich rodiče pro úspěšný vstup do 1. třídy
  • pohybové aktivity pro poznání a rozvoj tělesných schopností