MŠ – mimořádné opatření

publikováno 17.3.2020

Rada města Brna se usnesla na své R8/069. schůzi konané dne 16. 3. 2020 vydat zákaz osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.

Děti tedy nevoďte do mateřské školy. Zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat. Sledujte prosím televizi, rozhlas, webové stránky školy, potřebné informace budou i na venkovních nástěnkách školy. Pokud potřebujete dalš informace – zavolejte do školy.