Náhradní termíny zápisů do prvních a přípravných tříd

publikováno 23.4.2020

Vážení rodiče, vypisujeme náhradní termín zápisu do prvních ročníků a přípravných tříd naší školy, které budou probíhat na 1. stupni v budově Stará 13/15 ve dnech:

 • Středa 10. 6. 2020 – od 10:00 do 12:00

S sebou přineste:

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce

 • rozsudek o svěření dítěte do péče (v případě změny zákonného zástupce)

 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (platí pro zápis do 1. třídy)

Do prvních tříd ZŠ přijímáme:

 • děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let

 • děti po odkladu školní docházky

Do přípravných tříd přijímáme:

 • přednostně děti s uděleným odkladem školní docházky pro rok 2020/2021

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku

K přijetí do přípravné třídy je nutné doložit:

 • doporučení vzdělávání dítěte v přípravné třídě vydané poradenským pracovištěm (PPP, SPC), s vyřízením tohoto doporučení Vám během zápisu rádi pomůžeme

 • doklad o vyřízeném odkladu školní docházky ze ZŠ (neplatí pro děti pětileté)

 • zápis do přípravných tříd neprobíhá elektronicky, je nutné se dostavit v uvedené termíny do budovy školy

V rámci přípravných tříd nabízíme:

 • intenzivní přípravu do první třídy hravou formou, prvky výukového programu Začít spolu, komunikativní a zkušené paní učitelky, spolupráci s rodinou, možnost obědů a školní družiny, prostředí přizpůsobené potřebám dětí a služby školního poradenského pracoviště

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/ 2021 proběhne zápis do prvního i přípravného ročníku bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/, rádi Vám s tím pomůžeme v uvedené termíny u nás ve škole.

Kontaktní telefon: ZŘŠ 1.st.: 739 573 453