Informace pro žáky Kurzu pro získání základního vzdělání

publikováno 4.5.2020

Závěrečné zkoušky v kurzu pro získání základního vzdělání se uskuteční v termínech od 15. 6. do 17. 6. 2020.

Zkoušky proběhnou po jednotlivcích ústní formou v časovém harmonogramu po 90 minutách.

O času zkoušky budou žáci telefonicky informováni třídní učitelkou.

Datum a čas konzultací k závěrečným zkouškám bude zveřejněn na webových stránkách školy na konci května.

Pro zájemce o studium ve školním roce 2020/2021

LZE JIŽ PODÁVAT PŘIHLÁŠKY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK! –