Informace ředitelky školy pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ

publikováno 4.5.2020

Informace ředitelky školy o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

Vzdělávací aktivity pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 (žáci 9. ročníků):

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Časový rozsah a organizace:

 • pondělí a úterý, vždy od 8:00 do 11:45

 • vzdělávacích aktivit se může zúčastnit pouze žák devátého ročníku, který je přihlášen k přijímací zkoušce a jehož zákonný zástupce vyjádří zájem o účast na vzdělávacích aktivitách do 7. 5. 2020

 • zákonný zástupce je povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha)

 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

 • v průběhu pobytu ve škole budou jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci nosit roušku i ve třídě

 • pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si okamžitě vyzvedl žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 • školní jídelna nebude v provozu