INFORMACE O PROVOZU MŠ PRO OBDOBÍ OD 25.5.2020 – 30.6.2020

publikováno 14.5.2020

INFORMACE O PROVOZU MŠ PRO OBDOBÍ OD 25.5.2020 – 30.6.2020

Provozní doba: od 6,30 hodin do 16,30 hodin

Pracoviště MŠ: třída Duha, nám. 28.října 21 – provoz

třída Dituška, Stará 13/15 – bez provozu

  • Děti si přebírá pedagog MŠ před vstupem do budovy, po změření tělesné teploty.
  • S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto.
  • Děti předává pedagog MŠ před vstupem do budovy.
  • Zákonní zástupci nebo jiné cizí osoby nebudou vstupovat do budovy.

Bez odevzdání řádně vyplněných a podepsaných dokumentů / Čestného prohlášení a Vyjádření souhlasu zákonného zástupce s dodatkem Školního řádu mateřské školy / není možno dítě přijmou do mateřské školy.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy  viz. níže.

Čestné prohlášení a Vyjádření souhlasu zákonného zástupce s dodatkem Školního řádu mateřské školy naleznete jako přílohy níže.