Informace ředitelky školy pro žáky 2. stupně

publikováno 28.5.2020

Žáci 2. stupně budou zváni na konzultace od 8. 6. 2020. Informace o konkrétních termínech konzultací předají zákonným zástupcům žáků jejich třídní učitelé.

Zákonný zástupce musí podepsat před vstupem žáka do školy čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 

O případných dalších změnách vás budeme informovat na našich webových stránkách školy.