Ředitelské volno

publikováno 27.6.2020

Vážení rodiče,
ředitelka školy vyhlašuje na tyto dny – 29. 6. 2020 (pondělí) a 30. 6. 2020 (úterý) v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.