Aktuální hygienická opatření od 18. 9. 2020

publikováno 19.9.2020

Vážení rodiče,

 

informujeme Vás o změnách týkající se zvýšených hygienických a protiepidemických opatřeních. Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví platí:

 

Od pátku 18. 9. 2020 jsou žáci 2. stupně školy povinni nosit roušky ve všech prostorách školy a to i při výuce. Výjimka jsou hodiny TV, HV.

 

Pokud by Vaše dítě nemohlo ze zdravotních důvodů nosit roušku, je nutné informovat příslušného třídního učitele a tuto skutečnost doložit lékařskou zprávu.