FIE – začínáme „nanovo“

Máme za sebou bezmála dva měsíce školního roku a v těch se leccos událo. V přípravné třídě, která je letos bohužel jen jedna, se učí zcela nový kolektiv dětí a tak jsme začali od začátku také s výukou Feuersteinova instrumentálního obohacování. FIE však zaznamenalo změnu organizace, která se zdá zatím skvělým tahem. Děti pracují 1x týdně a třída je rozdělena na poloviny. V každé skupině tak pracuje maximálně 9 žáků. Panuje zde milá, uvolněná a nestresující atmosféra, což je na FIE potřeba. Děti činnost od počátku baví, neměly problém s komunikací a s přijetím systému práce. Začali jsme úvodní stranou a následně povídáním o bodech a čárách. Už víme, jak vypadá čára vodorovná, svislá i šikmá, co jsou to rovnoběžky. Povídali jsme si o vzoru, otáčení a zachování tvaru, o nápovědě a také o vnímání chyby. Hodně jsme běhali po třídě, kde jsme všechny tyto věci hledali, také jsme si tvary zkoušeli modelovat, abychom vše dostali jak se říká „pod kůži“. Samotné cvičení tužka/papír pak už bylo docela jednoduché. Jednou ráno pak čekalo paní učitelku milé překvapení. Děti přišly o přestávce s prosbou, zda si na tabuli mohou kreslit FIE. Vznikly tak spontánně pravé úhly, pravidelné čtverce i obdélníky a dokonce jeden hrnec s polévkou. Někteří pak s pomocí metody zvládli napsat obtížnější písmena ve svém jméně jako je například N a M.