Aktuální projekty

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt Grammy

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Naše škola je zapojena do projektu „GRAMMY“ Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o. ve spolupráci s 11 partnerskými školami

více o projektu se můžete dočíst zde:

Naše škola v rámci projektu realizuje tyto aktivity

Název klíčové aktivity Název volnočasové aktivity
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. ST. ZŠ Klub rozvoje čtenářské gramotnosti
ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ Klub rozvoje matematické gramotnosti
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ/GRAMOTNOSTÍ NA ZŠ Klub – Škola jako centrum komunity
Klub redakce školních novin
Filmový klub
Klub osobnostního a sociálního rozvoje
ROZVOJ EXEKUTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ Kroužek „Taneční“
Kroužek „Školní kapela“
Kroužek „Dramatický“
Kroužek „FIE“
Kroužek „Sbor“
Kroužek „Hudební (bubnování)“
ROZVOJ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI Kroužek „Jazyky“

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003558)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Komunitní zahrady podle Jiřího Trnky

Záměrem je úprava školní zahrady pro setkávání dětí, žáků, pedagogů, rodičů a místní komunity. Využití bude pro pěstování drobných rostlin, pozorování ptactva, k propojení výuky pracovních činností, ke komunitnímu setkávání.

Příspěvek udělen z veřejné sbírky Společně pro Brno – 8. ročník prostřednictvím Nadace Veronica

http://nadace.veronica.cz/page/granty-a-podpora/podporene-projekty/2016.php

Projekt MMB – město Brno obědy pro děti

Obědy pro děti

Od 2. 2. 2015 je podpořeno projektem šest našich žáků

informace o projektu