Aktuální projekty

Projekt ARTinLAN

https://sites.google.com/artinlan.eu/home

 

Cílem ARTinLAN je vyvinout metodiku výuky, která začleňuje umění do kurzů cizích jazyků na základní škole, a vytvořit mezinárodní síť učitelů, která si vyměňuje zkušenosti a inspiruje se k vyzkoušení několika uměleckých aktivit ve třídách.

Cílem ARTinLAN je zvýšit motivaci mladých žáků učit se cizí jazyky prostřednictvím uměleckých forem, jako je tanec, hudba, malba, divadlo atd.

Prostřednictvím kreativního učení chce ARTinLAN rozvinout postoj, že učení se cizím jazykům je zábavné, a zavést metodiku učení, která zahrnuje všechny žáky ve třídě, také ty, kterým může být studium jazyka obtížné například: uprchlíci, přistěhovalci a žáci s dyslexií.

Studie ukazují, že pozitivní zkušenosti s výukou cizích jazyků od útlého věku zvyšují motivaci žáků učit se více než jeden jazyk, který se udržuje prostřednictvím dospívání (Artsed 2009, Saunders, CM 1998, Robinson, DW 1992, Genesee, Cloud, F. a N 1998).

Primární cílovou skupinou jsou učitelé cizích jazyků a umění, kteří vyučují žáky na základní škole. Druhotnou cílovou skupinou jsou jejich žáci ve věku 6-11 let, kteří se buď učí cizí jazyk ve své zemi původu, nebo se učí cizí jazyk a národní jazyk své hostitelské země.

Partnerské země: Polsko, Dánsko, Turecko, Švédsko, Anglie.

 

Projekt Enlarge SEAS

Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním projektu Enlarge SEAS financovaného z programu Erasmus+.

http://enlargeseas.eu/index/

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

 

Ve školním roce 2017/2018 statutární město Brno zahájilo realizaci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“.

více o projektu zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/mesto-brno-zvysuje-kvalitu-vyuky-odbornych-predmetu-na-zakladnich-skolach/

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.