Aktuální projekty

Projekt Enlarge SEAS

Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním projektu Enlarge SEAS financovaného z programu Erasmus+.

http://enlargeseas.eu/index/

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

 

Ve školním roce 2017/2018 statutární město Brno zahájilo realizaci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“.

více o projektu zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/mesto-brno-zvysuje-kvalitu-vyuky-odbornych-predmetu-na-zakladnich-skolach/

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

Projekt MMB: Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ)

více informací o projektu zde: http://www.otevreneskoly.cz/

Projekt MPSV – město Brno obědy pro děti

Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Projekt Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pod záštitou MŠMT probíhá v období od 1.9.2017 do 31.8.2018.Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na ZŠ.
V průběhu školního roku 2017/2018 se díky pokusnému ověřování budou moci žáci I. a II. stupně vybraných ZŠ zúčastnit vzdělávacích programů, které nabízejí česká muzea a památníky. Žáci navštíví tyto programy zdarma.

více informací o projektu zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych