Aktuální projekty

Projekt MMB: Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ)

více informací o projektu zde: http://www.otevreneskoly.cz/

Projekt MPSV – město Brno obědy pro děti

Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Projekt Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pod záštitou MŠMT probíhá v období od 1.9.2017 do 31.8.2018.Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na ZŠ.
V průběhu školního roku 2017/2018 se díky pokusnému ověřování budou moci žáci I. a II. stupně vybraných ZŠ zúčastnit vzdělávacích programů, které nabízejí česká muzea a památníky. Žáci navštíví tyto programy zdarma.

více informací o projektu zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt Grammy

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Naše škola je zapojena do projektu „GRAMMY“ Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o. ve spolupráci s 11 partnerskými školami

více o projektu se můžete dočíst zde:

Naše škola v rámci projektu realizuje tyto aktivity

Název klíčové aktivity Název volnočasové aktivity
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. ST. ZŠ Klub rozvoje čtenářské gramotnosti
ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ Klub rozvoje matematické gramotnosti
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ/GRAMOTNOSTÍ NA ZŠ Klub – Škola jako centrum komunity
Klub redakce školních novin
Filmový klub
Klub osobnostního a sociálního rozvoje
ROZVOJ EXEKUTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ Kroužek „Taneční“
Kroužek „Školní kapela“
Kroužek „Dramatický“
Kroužek „FIE“
Kroužek „Sbor“
Kroužek „Hudební (bubnování)“
ROZVOJ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI Kroužek „Jazyky“

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

Projekt: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003558)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.