Zrealizované projekty

Přehled zrealizovaných projektů za období 2005 – 2017

Komunitní zahrady podle Jiřího Trnky

Záměrem je úprava školní zahrady pro setkávání dětí, žáků, pedagogů, rodičů a místní komunity. Využití bude pro pěstování drobných rostlin, pozorování ptactva, k propojení výuky pracovních činností, ke komunitnímu setkávání.

Příspěvek udělen z veřejné sbírky Společně pro Brno – 8. ročník prostřednictvím Nadace Veronica

více informací o projektu zde: http://nadace.veronica.cz/page/granty-a-podpora/podporene-projekty/2016.php

Obědy pro děti – Women for women

více informací o projektu zde: http://www.obedyprodeti.cz/o-projektu

Projekt OPVK: Tablety do škol

více informací o projektu zde: http://www.vzdelavanistablety.cz/o-projektu

Projekt OPVK: Systémová podpora Inkluze

více informací o projektu zde: http://www.inkluze.upol.cz/portal/

Projekt logopedické prevence

Projekt HOBIT

více informací o projektu na: http://www.projekthobit.cz/cz/o-projektu

Projekt OPVK: Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

 

Projekt MMB: Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

informace o projektu zde: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/#c4470935

 

Projekt OPVK: Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu

Realizace: 1.4.2013 – 30.3.2015

Rozpočet: 21 767 016, 13 Kč  Partneři: ZŠ Křenová (Brno)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0013

Číslo a název oblasti podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Projekt: Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských školách („spádové školy“) 

  • Realizace: 1.4.2010 – 31.3.2013
  • Rozpočet: 31 683 896, 60 Kč
  • Partneři: ZŠ Křenová (Brno), ZŠ Merhautova(Brno), ZŠ B. Němcové (Přerov)

Ke stažení

Projekt: Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole („inkluzivní škola“)

  • Realizace: 5.10.2009 – 31.8.2012
  • Rozpočet: 9 489 355,92 Kč
  • Partneři: ZŠ Křenová (Brno), ZŠ Merhautova (Brno), ZŠ Ústí n.Labem-Předlice, ZŠ Most-Chánov, Drom-romské středisko

Ke stažení

Projekt RAMPS

Více informací zde: projekt RAMPS

Projekt R.I.C.E.

R.I.C.E. je financován z prostředků EU Program Comenius Regio.

Více informací o projektu RICE naleznete zde.

Projekt Máš na to!

více o projektu zde: http://www.drom.cz/cs/drom-romske-stredisko/projekty/mas-na-to.html

Projekt Šanci dětem

více o projektu zde: http://www.drom.cz/cs/drom-romske-stredisko/projekty/sanci-detem.html

Projekt: Virtuální ICT pro kvalitní výuku (EU do škol)

Projekt Škola s celodenním programem

Projekt: Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!)

Projekty 2005 – 2009