Komunitní centrum Osmec

Jsme nesmírně rádi, že Vám můžeme představit nové občanské sdružení, které nese název Komunitní centrum Osmec. Toto sdružení bylo založeno učiteli ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22. Komunitní centrum ve škole nabízí celodenní program v podobě kroužků a zájmových aktivit pro naše žáky. Organizuje různé kulturní akce, které oslovují majoritní i minoritní komunitu, která žije v bezprostřední blízkosti školy. Tímto způsobem se aktivně podílí na jejich vzájemném sbližování. Bližší informace najdete přímo na webových stránkách naší školy.