Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

příspěvková organizace tel.: 545 212 165, email: [email protected], IČO: 485 12 702

Telefony

vedení školy:                 545 212 165                               (budova nám. 28. října 22)

ekonomka školy:           545 212 165, 603 804 802   (budova nám. 28. října 22)

výdejna stravy:              545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

MŠ nám. 28. října 21    545 212 165, 605 283 440    (budova nám. 28. října 21)

MŠ Dituška                    545 577 057, 739 573 454      (budova Stará 13/15)

2. stupeň ZŠ, MŠ, ŠD    545 212 165                             (budova nám. 28. října)

1. stupeň ZŠ, šk. klub    545 575 323                            (budova Stará 13/15)

ŠPP                                   605 218 681                            (budova nám. 28. října 22)

IČO: 485 12 702

Fax: 545 212 165
E-mail: [email protected]
Web: www.osmec.cz
Skype: zs.osmec
ID: sjimbxw
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Altmanová (projekty MMB, Šablony II), tel. 603 772 117

Statutární zástupkyně ŘŠ: Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá (Erasmus +, URBACT On Stage, Šablony, LKŠ), tel. 739 573 457

Zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: Mgr. Ivona Vaňková, tel. 739 573 453 

Učitelé na 1. stupni

přípravný ročník A: Mgr. Zdeňka Párová (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

přípravný ročník B: Tereza Németh, Bc. Lucie Mrkvová

1.A – Mgr. Naďa Tesárková

1.B – Mgr. Nicole Novotná Porybná

2.A – Karel Frnka, PhDr. Markéta Šefflová

2.B – Nikola Matušková, Lenka Brymová

3.A – Mgr. Lenka Sládečková, Mgr. Iva Vaňková (tandemový učitel)

3.B – Mgr. Marcela Drábková , Mgr. Vladimíra Říhová (tandemový učitel)

4.A – Mgr. Alena Zámečníková, Mgr. Vladislava Polišenská (tandemový učitel)

4.B – Bc. Lucie Říhová

5.A – Bc. Barbora Křížová (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, projekt MŠMT paměťové instituce)

5.B – Leona Helešicová

AJ, INF – Mgr. Lukáš Severa, DiS.

Učitelé na 2. stupni

6.A – Mgr. Marie Suchá, Rostislav Kubička (tandemový učitel)

6.B – BcA. Jakub Vašica, Zuzana Santin (tandemový učitel)

7.A – Mgr. Oľga Kušnierová, Bc. Tomáš Forman (tandemový učitel)

7.B – Bc. Ondřej Fikar

8.A – Mgr. Jana Šťastná

8.B – Mgr. Iva Stalmachová (koordinátor ŠVP), MgA. Kristýna Povodová (šablony II)

9.A – Bc. Tereza Horká

9.B – RNDr. Ludmila Jeřábková

Kurz – MgA. David Janík (projekt MMB, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Netřídní učitelé

Mgr. Lukáš Severa, DiS

Bc. Václav Rosík

Bc. Tomáš Forman

Bc. Gabriela Mezníková

Mgr. Aneta Simajchlová (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Bc. Jan Zubalík

Školní klub

MgA. Kristína Povodová (projekt MMB, šablony II.)

Školní družina

Lenka Brymová

Bc. Kateřina Mezihoráková

Natálie Králová

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Bc. Barbora Křížová (výchovná poradkyně)

Školní psycholog – Mgr. Lukáš Soldán (šablony II., NFN)

sociální pedagog – Bc. Václav Rosík (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

speciální pedagog – Mgr. David Ambrůz, PhDr. Markéta Šefflová

pracovník ŠPP – Rostislav Kubička, Mgr. Martin Pírko

Indiv. integrace (asistent pedagoga)

Bc. Martina Macháčková

Lukáš Černý

Monika Balogová (šablony II.)

Monika Landoriová (šablony II)

Vladimír Balog (projekt MMB, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Mgr. Pavla Krumpholcová

Bc. Lenka Nová, DiS.

Bc. Kateřina Mezihoráková

Lenka Brymová

Anna Šubíková (projekt MMB, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Lenka Kirchnerová, DiS.

Bc. Jan Zubalík

Petr Nohel

Andrea Hofschnaidrová (šablony II.)

Marilin Zámková

Ing. Bohumil Nerad

Vojtěch Janský

Adam Kreuzzieger

Markéta Mikulová

Mateřská , rodičovská dovolená

Mgr. Gabriela Šubíková

Mgr. Kamila Bíziková (projekty MMB, Šablony II, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně )

Mgr. Ľubica Luchavová

MŠ Dituška

Věra Gallová DiS. (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Jarmila Říhová

Dana Hrabalová – školní asistent (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

MŠ nám. 28. října

Mgr. Ladislava Bartáková (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Bc. Marie Sychrová

Anežka Zvonková – školní asistent (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Ekonomka školy provoz

Šárka Mikolášková

Admin. pracovnice

Hana Křivánková

Mail kontakty

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízenou e-mailovou adresu, která se skládá z jejich jména a příjmení
(bez diakritiky).

Příklad:

Mgr. Jan Novák – mail:  [email protected]

Poloha budov

ZŠ 1. stupeň, Přípravné třídy, MŠ Dituška

ZŠ 2. stupeň, Kurz pro získání základního vzdělání, Školní klub, MŠ nám. 28. října