Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

příspěvková organizace tel.: 545 212 165, email: [email protected], IČO: 485 12 702

Telefony

vedení školy:                 545 212 165                               (budova nám. 28. října 22)

ekonomka školy:           545 212 165, 603 804 802   (budova nám. 28. října 22)

výdejna stravy:              545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

MŠ nám. 28. října 21    545 212 165, 605 283 440    (budova nám. 28. října 21)

MŠ Dituška                    545 577 057, 739 573 454      (budova Stará 13/15)

2. stupeň ZŠ, MŠ, ŠD    545 212 165                             (budova nám. 28. října)

1. stupeň ZŠ, šk. klub    545 575 323                            (budova Stará 13/15)

ŠPP                                   605 218 681                            (budova nám. 28. října 22)

IČO: 485 12 702

Fax: 545 212 165
E-mail: [email protected]
Web: www.osmec.cz
Skype: zs.osmec
ID: sjimbxw
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Altmanová (projekty MMB, Šablony II), tel. 603 772 117

Statutární zástupkyně ŘŠ: Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá (Erasmus +, URBACT On Stage, Šablony, LKŠ), tel. 739 573 457

Zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: Mgr. Ivona Vaňková, tel. 739 573 453 

Učitelé na 1. stupni

přípravný ročník A: Mgr. Zdeňka Párová (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

přípravný ročník B: Bc. Lucie Mrkvová

1.A – Mgr. Marie Říháčková

1.B – Mgr. Markéta Popelková, DiS.

2.A – Mgr. Naďa Tesárková

2.B – Mgr. Nicole Novotná-Porybná

2.C – Mgr. Lenka Sládečková (výchovná poradkyně pro 1. stupeň), Bc. Monika Halasová

3.A – Mgr. Alena Zámečníková

3.B – Bc. Lucie Říhová

4.A – Mgr. Ilona Hrnčiříková

4.B – Mgr. Marcela Drábková

5.A – Bc. Barbora Křížová (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, projekt MŠMT paměťové instituce)

5.B – Leona Helešicová, MgA. David Janík (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

AJ, INF – Mgr. Lukáš Severa, DiS.

Učitelé na 2. stupni

6.A – Mgr. Oľga Kušnierová (metodik prevence, SBOŠ), Bc. Tomáš Forman

6.B – Bc. Ondřej Fikar (Příběhy našich sousedů)

7.A – Mgr. Jana Šťastná

7.B – Mgr. Iva Stalmachová (koordinátor ŠVP), Barbora Čermáková (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

8.A – BcA. Petr Míka

8.B – RNDr. Ludmila Jeřábková

9.A – Mgr. Marie Suchá

9.B – BcA. Jakub Vašica

Kurz – Mgr. Lenka Nazarčuková (výchovný poradce)

Netřídní učitelé

Bc. Tereza Horká

Bc. Michal Veselý

Mgr. Lukáš Severa, DiS

Bc. Václav Rosík

Školní klub

Mgr. Kamila Bíziková (projekt MMB, šablony II.)

Školní družina

Lenka Brymová

Bc. Kateřina Mezihoráková

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Mgr. Lenka Nazarčuková (výchovná poradkyně)

Školní psycholog – Mgr. Lukáš Soldán (šablony II.)

sociální pedagog – Bc. Václav Rosík (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

speciální pedagog – Mgr. Petra Ryšková, PhDr. Markéta Šefflová

pracovník ŠPP – Mgr. Martin Pírko, Rostislav Kubička

Indiv. integrace (asistent pedagoga)

Zuzana Santin

Bc. Tomáš Forman

Bc. Martina Macháčková

Lukáš Černý

Mgr. Vlaďka Stávková

Mgr. Tomáš Komínek (šablony II.)

Monika Balogová (šablony II.)

Monika Landoriová (šablony II)

Vladimír Balog (projekt MMB, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Mgr. Emilia Kosová

Mgr. Pavla Krumpholcová

Ing. Bohumil Nerad

Lenka Nová, DiS.

Bc. Kateřina Mezihoráková

Bc. Markéta Kálmán

Lenka Brymová

Anna Šubíková (projekt MMB, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Lenka Kirchnerová, DiS.

Mgr. Vladimíra Říhová

Rostislav Kubička

Mgr. Lukáš Soldán

Bc. Jan Zubalík

Mateřská , rodičovská dovolená

Bc. Gabriela Šubíková

Mgr. Kamila Bíziková (projekty MMB, Šablony II, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně )

Mgr. Ľubica Luchavová

MŠ Dituška

Věra Gallová DiS. (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Jarmila Říhová

Dana Hrabalová – asistent pedagoga (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

MŠ nám. 28. října

Mgr. Ladislava Bartáková (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Bc. Marie Sychrová

Vendula Chybová – asistent pedagoga (Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně)

Ekonomka školy provoz

Šárka Mikolášková

Admin. pracovnice

Hana Křivánková

Mail kontakty

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízenou e-mailovou adresu, která se skládá z jejich jména a příjmení
(bez diakritiky).

Příklad:

Mgr. Jan Novák – mail:  [email protected]

Poloha budov

ZŠ 1. stupeň, Přípravné třídy, MŠ Dituška

ZŠ 2. stupeň, Kurz pro získání základního vzdělání, Školní klub, MŠ nám. 28. října