Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

příspěvková organizace tel.: 545 212 165, email: [email protected], IČO: 485 12 702

Telefony

vedení školy:                 545 212 165                               (budova nám. 28. října 22)

ekonomka školy:           545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

výdejna stravy:              545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

MŠ nám. 28. října 21    545 212 165, 605 283 440    (budova nám. 28. října 21)

MŠ Dituška                    545 577 057, 739 573 454      (budova Stará 13/15)

2. stupeň ZŠ, MŠ, ŠD    545 212 165                             (budova nám. 28. října)

1. stupeň ZŠ, šk. klub    545 575 323                            (budova Stará 13/15)

ŠPP                                   605 218 681                            (budova nám. 28. října 22)

IČO: 485 12 702

Fax: 545 212 165
E-mail: [email protected]
Web: www.osmec.cz
Skype: zs.osmec
ID: sjimbxw
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Altmanová (projekty MMB, GRAMMY – koordinátor), tel. 603 772 117

Statutární zástupkyně ŘŠ: Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá (Erasmus +, URBACT On Stage, Šablony, LKŠ), tel. 739 573 457

Zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: Mgr. Ivona Vaňková (projekty MMB), tel. (739 573 453) 

Učitelé na 1. stupni

přípravný ročník: Mgr. Zdeňka Párová

1.A – Mgr. Naďa Tesárková

1.B – Mgr. Nicole Novotná-Porybná

1.C – Mgr. Lenka Sládečková (výchovná poradkyně pro 1. stupně)

2.A – Mgr. Marie Říháčková, Bc. Lucie Mrkvová

2.B – Mgr. Markéta Popelková,Dis

3.A – Mgr. Vladislava Polišenská

3.B – Mgr. Marcela Drábková

4.A – Mgr. Alena Zámečníková

4.B – Bc. Lucie Říhová, Bc. Monika Machatová

5.A – Mgr. Tereza Lišková, Bc. Barbora Křížová

5.B – Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá, Leona Helešicová

AJ, INF – Bc. Lukáš Severa, DiS

Učitelé na 2. stupni

6.A – Mgr. Jana Šťastná

6.B – Mgr. Iva Stalmachová (koordinátor ŠVP)

7.A – BcA. Petr Míka

7.B – RNDr. Ludmila Jeřábková

8.A – Mgr. Marie Suchá

8.B – Mgr. Oľga Kušnierová (metodik prevence, SBOŠ)

9.A a Kurz – Mgr. Lenka Nazarčuková (výchovný poradce, projekty MMB )

9. B – Mgr. Kateřina Hvězdová (projekt MŠMT paměťové instituce)

Netřídní učitelé

Bc. Michal Veselý

Bc. Ondřej Fikar

BcA. Jakub Vašica

Bc. Barbora Křížová (projekty MMB)

Bc. Lukáš Severa, DiS

Bc. Václav Rosík

Školní klub

Bc. Barbora Křížová

Školní družina

Drahomíra Svobodová

Bc. Kateřina Mezihoráková

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog – Mgr. Martin Pírko

sociální pedagog – Bc. Václav Rosík

speciální pedagog – Mgr. Petra Ryšková, PhDr. Markéta Šefflová

Indiv. integrace (asistent pedagoga)

Bc. Martina Macháčková

Lukáš Černý

Mgr. Vlaďka Stávková

Mgr. Ilona Hrnčiříková

Mgr. Tomáš Komínek

Monika Balogová

Monika Landoriová

Vladimír Balog

Mgr. Emilia Kosová

Mgr. Pavla Krumpholcová

Ing. Bohumil Nerad

Lenka Nová

Bc. Kateřina Mezihoráková

Markéta Kálmán

Lenka Brymová

Anna Šubíková

Bc. Tereza Horká

Anna Filípková

Adriana Gažiková

Mateřská , rodičovská dovolená

Bc. Gabriela Šubíková

Mgr. Kamila Bíziková ( GRAMMY- metodik, projekty MMB)

Mgr. Ľubica Luchavová

Mgr. Tomáš Ulrich, Ph.D

MŠ Dituška

Věra Gallová DiS.

Jarmila Říhová

MŠ nám. 28. října

Mgr. Ladislava Bartáková

Bc. Marie Sychrová

Ekonomka školy provoz

Šárka Mikolášková

Admin. pracovnice

Hana Křivánková

Mail kontakty

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízenou e-mailovou adresu, která se skládá z jejich jména a příjmení
(bez diakritiky).

Příklad:

Mgr. Jan Novák – mail:  [email protected]

Poloha budov

ZŠ 1. stupeň, Přípravné třídy, MŠ Dituška

ZŠ 2. stupeň, Kurz pro získání základního vzdělání, Školní klub, MŠ nám. 28. října