Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

příspěvková organizace tel.: 545 212 165, email: [email protected], IČO: 485 12 702

 

Telefony

vedení školy:                 545 212 165                               (budova nám. 28. října 22)

ekonomka školy:           545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

výdejna stravy:              545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

MŠ nám. 28. října 21    545 212 165, 605 283 440    (budova nám. 28. října 21)

MŠ Dituška                    545 577 057, 739 573 454      (budova Stará 13/15)

2. stupeň ZŠ, MŠ, ŠD    545 212 165                             (budova nám. 28. října)

1. stupeň ZŠ, šk. klub    545 575 323                            (budova Stará 13/15)

ŠPP                                   605 218 681                            (budova nám. 28. října 22)

 

IČO: 485 12 702

Fax: 545 212 165
E-mail: [email protected]
Web: www.osmec.cz
Skype: zs.osmec
ID: sjimbxw
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992

 

Vedení školy

Ředitelka školy – Mgr. Ludmila Altmanová (tel. 603 772 117)

Statutární zástupkyně ŘŠ – Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá (tel. 739 573 457)

Zástupkyně ŘŠ pro 1. st. – Mgr. Ivona Vaňková tel. (739 573 453)

Učitelé na 1. stupni

přípravná třída – Mgr. Zdeňka Párová

1.A – Mgr. Naďa Tesárková

1.B – Mgr. Nicole Novotná Porybná

1.C – Mgr. Lenka Sládečková (výchovná poradkyně pro 1. stupně)

2.A – Mgr. Marie Říháčková, Bc. Lucie Mrkvová

2.B – Mgr. Markéta Popelková,Dis

3.A – Mgr. Vladislava Polišenská

3.B –  Mgr. Marcela Drábková

4.A – Mgr. Alena Zámečníková

4.B –Mgr. Ľubica Luchavová, Lucie Říhová

5.A – Mgr. Tereza Lišková, Bc. Barbora Křížová

5.B – Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá, Leona Helešicová

AJ, INF – Bc. Lukáš Severa, DiS

Učitelé na 2. stupni

6.A – Mgr. Jana Šťastná

6.B – Mgr. Iva Stalmachová (koordinátor ŠVP)

7.A – BcA. Petr Míka

7.B – RNDr. Ludmila Jeřábková

8.A – Mgr. Marie Suchá

8.B – Mgr. Oľga Kušnierová

9.A – Mgr. Kamila Bíziková (metodik prevence)

9. B – Mgr. Kateřina Hvězdová

Kurz – Mgr. Lenka Nazarčuková (výchovná poradkyně)

Netřídní učitelé

Mgr. Tomáš Ulrich, Ph.D

BcA. Jakub Vašica

Bc. Barbora Křížová

Bc. Lukáš Severa, DiS

Bc. Václav Rosík

Školní klub

Bc. Barbora Křížová

Školní družina

Drahomíra Svobodová

Bc. Kateřina Mezihoráková

 

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog – Mgr. Martin Pírko

sociální pedagog – Bc. Václav Rosík

speciální pedagog – Mgr. Petra Ryšková, PhDr. Markéta Šefflová

Indiv. integrace (asistent pedagoga)

Bc. Martina Macháčková

Lukáš Černý

Vlaďka Stávková

Mgr. Ilona Hrnčiříková

Mgr. Tomáš Komínek

Monika Balogová

Monika Landoriová

Bc. Renata Svobodová

Vladimír Balog

Mgr. Emilia Kosová

Mgr. Pavla Krumpholcová

Ing. Bohumil Nerad

Lenka Nová

Bc. Kateřina Mezihoráková

Markéta Kálmán

Lenka Brymová

Bc. Michal Veselý

Anna Šubíková

 

MŠ Dituška

Věra Gallová DiS.

Jarmila Říhová

MŠ nám. 28. října

Mgr. Ladislava Bartáková

Bc. Marie Sychrová

Ekonomka školy provoz

Šárka Mikolášková

Admin. pracovnice

Hana Křivánková

 

Mail kontakty

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízenou e-mailovou adresu, která se skládá z jejich jména a příjmení
(bez diakritiky).

Příklad:

Mgr. Jan Novák – mail:  [email protected]

Poloha budov

ZŠ 1. stupeň, Přípravné třídy, MŠ Dituška

ZŠ 2. stupeň, Kurz pro získání základního vzdělání, Školní klub, MŠ nám. 28. října