Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

příspěvková organizace tel.: 545 212 165, email: [email protected], IČO: 485 12 702

Telefony

vedení školy:                 545 212 165                               (budova nám. 28. října 22)

ekonomka školy:           545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

výdejna stravy:              545 212 165                              (budova nám. 28. října 22)

MŠ nám. 28. října 21    545 212 165, 605 283 440    (budova nám. 28. října 21)

MŠ Dituška                    545 577 057, 739 573 454      (budova Stará 13/15)

2. stupeň ZŠ, MŠ, ŠD    545 212 165                             (budova nám. 28. října)

1. stupeň ZŠ, šk. klub    545 575 323                            (budova Stará 13/15)

ŠPP                                   605 218 681                            (budova nám. 28. října 22)

IČO: 485 12 702

Fax: 545 212 165
E-mail: [email protected]
Web: www.osmec.cz
Skype: zs.osmec
ID: sjimbxw
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Altmanová (projekty MMB, GRAMMY – koordinátor), tel. 603 772 117

Statutární zástupkyně ŘŠ: Ing. Bc. Elena Varaďová Ostrá (Erasmus +, URBACT On Stage, Šablony, LKŠ), tel. 739 573 457

Zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: Mgr. Ivona Vaňková (projekty MMB), tel. (739 573 453) 

Učitelé na 1. stupni

přípravný ročník A: Mgr. Zdeňka Párová

přípravný ročník B: Bc. Lucie Mrkvová

1.A – Mgr. Marie Říháčková

1.B – Mgr. Markéta Popelková, DiS.

2.A – Mgr. Naďa Tesárková

2.B – Mgr. Nicole Novotná-Porybná

2.C – Mgr. Lenka Sládečková (výchovná poradkyně pro 1. stupeň), Bc. Monika Halasová

3.A – Mgr. Alena Zámečníková

3.B – Bc. Lucie Říhová

4.A – Mgr. Ilona Hrnčiříková

4.B – Mgr. Marcela Drábková

5.A – Bc. Barbora Křížová

5.B – Leona Helešicová, MgA. David Janík

AJ, INF – Mgr. Lukáš Severa, DiS.

Učitelé na 2. stupni

6.A – Mgr. Oľga Kušnierová (metodik prevence, SBOŠ), Bc. Tomáš Forman

6.B – Mgr. Kateřina Hvězdová (projekt MŠMT paměťové instituce)

7.A – Mgr. Jana Šťastná

7.B – Mgr. Iva Stalmachová (koordinátor ŠVP), Barbora Čermáková

8.A – BcA. Petr Míka

8.B – RNDr. Ludmila Jeřábková

9.A – Mgr. Marie Suchá

9.B – BcA. Jakub Vašica

Kurz – Mgr. Lenka Nazarčuková (výchovný poradce, projekty MMB )

Netřídní učitelé

Bc. Tereza Horká (projekty MMB)

Bc. Michal Veselý

Bc. Ondřej Fikar

Mgr. Lukáš Severa, DiS

Bc. Václav Rosík

Školní klub

Mgr. Kamila Bíziková (projekt Grammy, MMB, šablony II.)

Školní družina

Lenka Brymová

Bc. Kateřina Mezihoráková

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Mgr. Lenka Nazarčuková (výchovná poradkyně)

Školní psycholog – Mgr. Lukáš Soldán (šablony II.)

sociální pedagog – Bc. Václav Rosík

speciální pedagog – Mgr. Petra Ryšková, PhDr. Markéta Šefflová

pracovník ŠPP – Mgr. Martin Pírko, Rostislav Kubička

Indiv. integrace (asistent pedagoga)

Bc. Tomáš Forman

Bc. Martina Macháčková

Lukáš Černý

Mgr. Vlaďka Stávková

Mgr. Tomáš Komínek (šablony II.)

Monika Balogová (šablony II.)

Monika Landoriová (šablony II)

Vladimír Balog (projekt MMB)

Mgr. Emilia Kosová

Mgr. Pavla Krumpholcová

Ing. Bohumil Nerad

Lenka Nová, DiS.

Bc. Kateřina Mezihoráková

Bc. Markéta Kálmán

Lenka Brymová

Anna Šubíková (projekt MMB)

Lenka Kirchnerová, DiS.

Mgr. Vladimíra Říhová

Dajana Zubáková

Rostislav Kubička

Mgr. Lukáš Soldán

Bc. Jan Zubalík

Mateřská , rodičovská dovolená

Bc. Gabriela Šubíková

Mgr. Kamila Bíziková ( GRAMMY- metodik, projekty MMB)

Mgr. Ľubica Luchavová

MŠ Dituška

Věra Gallová DiS.

Jarmila Říhová

MŠ nám. 28. října

Mgr. Ladislava Bartáková

Bc. Marie Sychrová

Ekonomka školy provoz

Šárka Mikolášková

Admin. pracovnice

Hana Křivánková

Mail kontakty

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízenou e-mailovou adresu, která se skládá z jejich jména a příjmení
(bez diakritiky).

Příklad:

Mgr. Jan Novák – mail:  [email protected]

Poloha budov

ZŠ 1. stupeň, Přípravné třídy, MŠ Dituška

ZŠ 2. stupeň, Kurz pro získání základního vzdělání, Školní klub, MŠ nám. 28. října