Aktuality Ligy

Zástupci Ligy komunitních škol navštívili školy ve Vídni

Díky podpoře nadace OSF ČR navštívili ve dnech 1.- 2.12. 2016 učitelé, asistenti pedagoga a ředitelé různé školy ve Vídni.  Zástupci škol sdružených v Lize komunitních škol, z.s. se setkali s pedagogickými pracovníky, odborníky v oblasti vzdělávání, školskými úředníky a zástupci rodičovských sdružení. Společným tématem besed byla výměna zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání. Konkrétně se projednávala témata vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, vzdělávání menšin, diagnostika vzdělávacích potřeb, systémová podpora inkluzivního vzdělávání, poradenství ve školách, role neziskového sektoru a občanských iniciativ ve vzdělávání, a další.

další informace:

 

V Černé Hoře proběhla výroční členská schůze Ligy komunitních škol.

Ve dnech 28.-29.4.2016 se sešla členská schůze Ligy komunitních škol v Černé Hoře. Na setkání byla projednána běžná agenda spolku – stanovy, výsledek hospodaření, přijetí nových členů, volby do orgánů spolku apod. Důležitým bodem jednání bylo přemýšlení o cílech spolku do budoucna. Byly nastaveny obrysy plánu práce a harmonogramu dalších činností spolku. Ve svých prezentacích představili Ondřej Bárta program „I ve mně je lídr“ a Karin Marques systém inkluzivního vzdělávání v Kanadě.

Poděkování za podporu jednání patří nadaci Open Society Fund Praha, dále všem členům Ligy komunitních škol za práci ve spolku a v neposlední řadě i inkluzivní práci ve školách.

Prohlášení Ligy komunitních škol

Český vzdělávací systém prožívá turbulentní období legislativních změn. Společným jmenovatelem těchto změn je princip inkluzivního vzdělávání. Školy spolupracující v rámci Ligy komunitních škol považují jakékoli systémové kroky podporující vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření za důležité. Uvědomujeme si svou zodpovědnost, a proto vydáváme následující prohlášení

Za Ligu komunitních škol

Vladimír Foist, ZŠ Poběžovice, ředitel, Marie Gottfriedová, ZŠ Trmice, ředitelka, Jedličková Radmila, ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5, ředitelka, Eva Potměšilová, ZŠ Cimburkova, Praha 3, speciální pedagog, Libor Tománek, ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října, zástupce ředitelky školy, Jitka Topičová, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, ředitelka, Jiří Trunda, ZŠ Vratislavova, Praha Vyšehrad, ředitel, Vladimír Tulka, ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, ředitel, Ludmila Večerková, ZŠ tř. Družby 1383, Karviná, statutární zástupkyně ředitele

Pracovní setkání s kolegy ze Slovenska

Dne 20.3.2015 navštívili naši školu pedagogičtí pracovníci ze dvou slovenských základních škol (ZŠ Plavecký Štvrtok, ZŠ Podunajské Biskupce), zástupci nevládní organizace People in need SR a vedoucí odboru školství Obvodního úřadu v Bratislavě, dohromady se jednalo o 26 osob. Předem připravený program pracovního setkání probíhal ve třech sekcích dle odborného zájmu účastníků – přípravný ročník a 1.stupeň ZŠ, celodenní program školy a 2.stupeň, vedení školy a poradenské pracoviště. Kromě práce v sekcích si hosté prohlédli budovy školy a zúčastnili se výuky. V závěru návštěvy se sešli pedagogičtí pracovníci naší školy a hosté ze Slovenska  ke společnému sdílení zkušeností. Vedení obou slovenských škol přijalo nabídku stát se součástí spolku Liga komunitních škol. Zástupci ze ZŠ Plavecký Štvrtok se zúčastní nejbližšího večerního klubu, pravidelné akce Komunitního centra Osmec. Se slovenskou organizací Člověk v tísni byly projednány možnosti spolupráce v rámci dotačních programů.

více fotek zde

Konference na Osmecu

12.3.2015 proběhla na naší škole konference Inkluzivní vzdělávání v praxi (pre)primárního vzdělávání. Konferenci jsme uspořádali v rámci projektu Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu (CZ.1.07/1.2.17/01.0013). Konference se tematicky zaměřila na inkluzi a poradenství v českém vzdělávacím systému a jejím cílem bylo shrnout pohledy širokého spektra aktérů vzdělávání na definiční rámec inkluze, aktuální stav inkluze a poradenství, resp. aktuální koncepční a legislativní záměry v českém vzdělávacím systému.
Panelové diskuse se zúčastnili a mezi hosty konference zasedli zástupci ministerstva školství, školní inspekce, města Brna, pedagogicko psychologických poraden, speciálních pedagogických center, nevládních organizací, základních, středních a vysokých škol, zástupci Policie ČR, orgánů sociálně právní ochrany dětí, dětských domovů, probační a mediační služby apod. Konferenci přivítala 1. náměstkyně primátora MMB Ing. Klára Liptáková. Konferenci moderoval publicista Tomáš Feřtek

Záznam konference zde:

  1. 1. část – Úvod:  https://vimeo.com/122511035
  2. 2. část – 1. blok (inkluze): https://vimeo.com/122511036

3.část – 2. blok (inkluze): https://vimeo.com/122511037

4.část – 1. blok (poradenství): https://vimeo.com/122511038

5.část – 2. blok (poradenství):  https://vimeo.com/122511039