Blog

Na základní škole v Brně vytvořili pedagogičtí pracovníci kartotéku podpůrných a vyrovnávacích opatření – k čemu a proč?

Naše škola se nachází v centru Brna a vždy platila za poněkud jinou školu, školu, se kterou si systémově tak nějak nevíme rady. Jsme školou inkluzivní nebo segregační? Poskytujeme kvalitní vzdělávání nebo naopak bráníme žákům kvalitní vzdělávání získat? Zasloužíme si být podporováni nebo je naopak důležité nás důsledně nepodporovat. Tyto otázky si klade odborná i laická veřejnost a odpovědi na ně se diametrálně liší.

celý text

Program na podporu integrace romské komunity 2015, aneb vzdělávejme Romy, kdo má ruce, nohy, …

 

  • Dotační program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2015

V roce 2015 byla dotace ve výši 13 659 987,- Kč rozdělena následujícím způsobem:

  • pouze 6 školských subjektů z celkového počtu 54 subjektů, které obdržely dotaci, tj, 11,1%
  • pouze 719 024,- Kč školským subjektům z celkové poskytnuté dotace 13 659 987,- Kč, tj. 5,26%

Zbytek = “proromské neškoly“ – neziskový sektor. Zajímavou okolností letošního přerozdělení dotačních prostředků je zvýšená podpora charitativních organizací (Diecézní charity, charity, oblastní charity).

  • 6 charit  z celkového počtu 54 subjektů, které obdržely dotaci v úhrnné výši 2 047 000,-Kč , tj, 14,99%

(Pokračování textu…)

Třída 8.A – díl I.

Máme za sebou pět dílů reality show „Třída 8.A“, která se natáčela u nás ve škole. Na hlubší hodnocení celého projektu, jeho dopadu, motivací jednotlivých aktérů, stejně jako na obhajobu či obžalobu kohokoli, je zatím čas. Přestože jsem se kolem natáčení pohyboval, netroufám si, po odvysílaných pěti dílech, odhadovat k  jakému poučení, resp. které katarzi či katastrofě, směřujeme, nezávislý divák, z dotazů soudě, na tom může být podobně.

Celý text