O lize

Cíle Ligy komunitních škol:

 • vytvořit a rozšiřovat síť škol, které spojuje idea komunitního a inkluzivního vzdělávání:
 1. – škola funguje v rámci komunity jako vzdělávací, kulturní a poradenské centrum
 2. – škola pro všechny, vzdělávající děti a žáky s různými vzdělávacími potřebami
 • prostřednictvím spolupráce mezi těmito školami ověřovat inkluzivní a komunitní principy v českém (pre)primárním vzdělávání.
 • předkládat návrhy na změny v českém vzdělávacím systému.
 • prosazovat systémové financování podmínek inkluzivního a komunitního vzdělávání.

Aktivity Ligy komunitních škol:

 • spolupráce mezi školami a sdílení příkladů dobré praxe (sdílení dokumentů, metod práce, vydařených akcí apod.)
 • partnerství v projektech a dotačních programech
 • společné vzdělávací akce (žáků – např. projektové vyučování, učitelů – např. supervizní setkání)
 • společné kulturní a sportovní akce
 • návštěvy na školách (výměnné stáže na všech úrovních – management, metodici, poradenští pracovníci)
 • vzájemná podpora učitelů (psychohygiena)
 • konference, workshopy