Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Globální rozvojové vzdělávání v rámci NIDV

Druhý týden měsíce června se skupina dvanácti učitelů vydala na studijní pobyt do Amsterodamu. Cílem cesty bylo porovnání a inspirace ve vzdělávání dětí a žáků v multikulturním prostředí.

V rámci studijní cesty navštívili účastníci celkem sedm základních a středních škol zaměřených na vzdělávání dětí a žáků z různých sociokulturních skupin. Dále účastníci měli možnost komunikovat s odborníky na téma celoživotního vzdělávání, mentoring a participace mládeže.

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
ředitelka školy vyhlašuje dne 28. 6. 2019 (pátek) v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.

Kurz pro získání základního vzdělání

Poslední konzultace pro studenty Kurzu pro získání základního vzdělání bude dne 6. 6. 2019 (čtvrtek) od 14:00.

Závěrečné zkoušky budou dne 10. 6. – 12. 6. 2019 od 8:00.

Organizace závěrečných zkoušek bude upřesněna na poslední konzultaci a na webových stránkách školy.