Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.
Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Návštěva České televize

24.5. 2017 navštívili žáci naší školy Českou televizi. Dostali příležitost projít důležitá zákoutí budovy od maskérny až po studio zpravodajství. Zlatý hřeb návštěvy bylo pozorování práce realizačního týmu při živém zpravodajském vstupu.

více fotek zde

Oceněný obrázek v knoflíkové soutěži!

Děti z výtvarného kroužku se zúčastnily soutěže Obrázek z knoflíků. Srdečně blahopřejeme Dominikovi Tolvajovi, jehož obrázek Velryba byl oceněn a také děkujeme všem žákům za reprezentaci školy. Obrázky budou vystaveny na zámku v Miroslavi!

http://www.miroslavskyzamek.cz/knoflikova-soutez/ms-1060/p1=1060

Spolupráce na projektu studentů pedagogické fakulty

S našimi žáky jsme měli možnost spolupracovat na projektu studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který realizovali 10. 5. 2017 na dopravním hřišti v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání, Městské policie Brno.

více fotek zde

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž!

Zápis dětí do 1. třídy

Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Jak jste byli informováni v průběhu zápisu Vašich dětí, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi u zápisu. Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole u hlavního vstupu do budovy na 1. stupni – ulice Stará 13/15.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělání pro školní rok 2017/2018: 

 

Třídní schůzky – 15. 5. 2017