Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Nabídka práce – třídní učitel na 1. stupni

Na pracovní pozici třídního učitele 2. třídy na plný úvazek hledáme kolegu/kolegyni. Nástup možný od školního roku 2020/2021. Pro bližší informace kontaktuje vedení školy na tel. čísle 739 573 457. Své životopisy můžete také zasílat na [email protected]

Informace ředitelky školy pro žáky 2. stupně

Žáci 2. stupně budou zváni na konzultace od 8. 6. 2020. Informace o konkrétních termínech konzultací předají zákonným zástupcům žáků jejich třídní učitelé.

Zákonný zástupce musí podepsat před vstupem žáka do školy čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 

O případných dalších změnách vás budeme informovat na našich webových stránkách školy.

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně – vzdělávací aktvity

Informace ředitelky školy o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

Vzdělávací aktivity pro žáky 1.stupně od 25.5.2020

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1.stupně ve škole.
 • Na základě odevzdaného Čestného prohlášení budou žáci zařazeni do vzdělávacích skupin (max 15 žáků ve skupině) – nutné odevzdat do 18.5.2020.
 • Složení skupin i pedagogických pracovníků je neměnné po celou dobu výuky.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy k 25. 5. 2020.

Časový rozsah a organizace:

 • Výuka bude probíhat v budově 1.stupně ul. Stará pondělí až pátek.

 • Skupina A: přípravné, první a druhé třídy    8,00 – 10,45 hod. (budova Stará) Sraz 7:50 – 8:00

 • Skupina B: třetí, čtvrté a páté třídy od 9:00 do 11:45 hod.   (budova Stará) – Sraz 8:50 – 9:00

 • Pozdě příchozí žáci ze skupin se nebudou moci tento den výuky zúčastnit.

 • Vzhledem k nutnosti minimalizovat shromažďování osob před budovou školy, je nutné mezi sebou dodržovat 2 m odstupy.

 • Žáky rozdělené do skupin vyzvedává před školou pověřený pedagogický pracovník.

 • Vstup do budovy je povolen pouze žákům.

 • Vzdělávacích aktivit se mohou zúčastnit žáci prvního stupně, jejichž zákonný zástupce vyjádří zájem o účast na vzdělávacích aktivitách do 18. 5. 2020.

 • Zákonný zástupce je povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha). Tiskopis je k dispozici na webových stránkách školy nebo v bedně před budovou školy na Staré ul.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • V průběhu pobytu ve škole budou jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci nosit roušku i ve třídě.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. V případě jejich opakovaného nedodržování, může být ze skupiny vyloučen.

 • Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si ho okamžitě vyzvedl. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 • Školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.

 • Pokud zákonný zástupce vyjádří závazným souhlasem zájem o odpolední aktivity, bude provoz skupiny prodloužen do 15 hodin. V tomto případě je nutné žáky vybavit dostatečnou svačinou.

Informace ředitelky školy pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ

Informace ředitelky školy o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

Vzdělávací aktivity pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 (žáci 9. ročníků):

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Časový rozsah a organizace:

 • pondělí a úterý, vždy od 8:00 do 11:45

 • vzdělávacích aktivit se může zúčastnit pouze žák devátého ročníku, který je přihlášen k přijímací zkoušce a jehož zákonný zástupce vyjádří zájem o účast na vzdělávacích aktivitách do 7. 5. 2020

 • zákonný zástupce je povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha)

 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

 • v průběhu pobytu ve škole budou jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci nosit roušku i ve třídě

 • pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si okamžitě vyzvedl žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 • školní jídelna nebude v provozu