Představení Osmecu

Vítejte u nás ve škole.

Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v místě svého zřízení a zároveň je školou pro všechny děti a žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

Novinky ze školy

Aktuální hygienická opatření od 18. 9. 2020

Vážení rodiče,

 

informujeme Vás o změnách týkající se zvýšených hygienických a protiepidemických opatřeních. Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví platí:

 

Od pátku 18. 9. 2020 jsou žáci 2. stupně školy povinni nosit roušky ve všech prostorách školy a to i při výuce. Výjimka jsou hodiny TV, HV.

 

Pokud by Vaše dítě nemohlo ze zdravotních důvodů nosit roušku, je nutné informovat příslušného třídního učitele a tuto skutečnost doložit lékařskou zprávu.