Aktuality

INFORMACE O PROVOZU MŠ PRO OBDOBÍ OD 25.5.2020 – 30.6.2020

INFORMACE O PROVOZU MŠ PRO OBDOBÍ OD 25.5.2020 – 30.6.2020

Provozní doba: od 6,30 hodin do 16,30 hodin

Pracoviště MŠ: třída Duha, nám. 28.října 21 – provoz

třída Dituška, Stará 13/15 – bez provozu

 • Děti si přebírá pedagog MŠ před vstupem do budovy, po změření tělesné teploty.
 • S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto.
 • Děti předává pedagog MŠ před vstupem do budovy.
 • Zákonní zástupci nebo jiné cizí osoby nebudou vstupovat do budovy.

Bez odevzdání řádně vyplněných a podepsaných dokumentů / Čestného prohlášení a Vyjádření souhlasu zákonného zástupce s dodatkem Školního řádu mateřské školy / není možno dítě přijmou do mateřské školy.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy  viz. níže.

Čestné prohlášení a Vyjádření souhlasu zákonného zástupce s dodatkem Školního řádu mateřské školy naleznete jako přílohy níže.

 

Náhradní termíny zápisů do prvních a přípravných tříd

Vážení rodiče, vypisujeme náhradní termín zápisu do prvních ročníků a přípravných tříd naší školy, které budou probíhat na 1. stupni v budově Stará 13/15 ve dnech:

 • Středa 10. 6. 2020 – od 10:00 do 12:00

S sebou přineste:

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce

 • rozsudek o svěření dítěte do péče (v případě změny zákonného zástupce)

 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (platí pro zápis do 1. třídy)

Do prvních tříd ZŠ přijímáme:

 • děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let

 • děti po odkladu školní docházky

Do přípravných tříd přijímáme:

 • přednostně děti s uděleným odkladem školní docházky pro rok 2020/2021

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku

K přijetí do přípravné třídy je nutné doložit:

 • doporučení vzdělávání dítěte v přípravné třídě vydané poradenským pracovištěm (PPP, SPC), s vyřízením tohoto doporučení Vám během zápisu rádi pomůžeme

 • doklad o vyřízeném odkladu školní docházky ze ZŠ (neplatí pro děti pětileté)

 • zápis do přípravných tříd neprobíhá elektronicky, je nutné se dostavit v uvedené termíny do budovy školy

V rámci přípravných tříd nabízíme:

 • intenzivní přípravu do první třídy hravou formou, prvky výukového programu Začít spolu, komunikativní a zkušené paní učitelky, spolupráci s rodinou, možnost obědů a školní družiny, prostředí přizpůsobené potřebám dětí a služby školního poradenského pracoviště

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/ 2021 proběhne zápis do prvního i přípravného ročníku bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/, rádi Vám s tím pomůžeme v uvedené termíny u nás ve škole.

Kontaktní telefon: ZŘŠ 1.st.: 739 573 453

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

Vážení rodiče, pokud nemáte možnost vytisknout si přihlášku do MŠ, kontaktujte nás:

 • telefonicky v pracovní dny na tel. čísle 739 573 454
 • na emailové adrese [email protected]
 • nebo v době zápisu do ZŠ

·       Středa 8. 4. 2020 – od 9:00 do 12:00

·       Úterý 14. 4. 2020 – od 9:00 do 12:00

·       Středa 15. 4. 2020 – od 9:00 do 12:00

·       Čtvrtek 16. 4. 2020 – od 9:00 do 12:00

Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, v odkazu najdete aktuální informace k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Sledujte prosím televizi, rozhlas, webové stránky školy, potřebné informace budou i na venkovních nástěnkách školy.

Pokud potřebujete další informace – zavolejte do školy.

 

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do naší mateřské školy, pracoviště Dituška, Stará 13/15  pro školní rok 2020/2021

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2020/2021: 11