Aktuality

Zápisy do přípravných a prvních tříd

Vážení rodiče, zápisy do prvních ročníků a přípravných tříd naší školy budou probíhat na 1. stupni v budově Stará 13/15 ve dnech:

 • Úterý 7. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Středa 8. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Úterý 14. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Středa 15. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

 • Čtvrtek 16. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00

S sebou přineste:

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce

 • rozsudek o svěření dítěte do péče (v případě změny zákonného zástupce)

 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (platí pro zápis do 1. třídy)

Do prvních tříd ZŠ přijímáme:

 • děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let

 • děti po odkladu školní docházky

Do přípravných tříd přijímáme:

 • přednostně děti s uděleným odkladem školní docházky pro rok 2020/2021

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku

K přijetí do přípravné třídy je nutné doložit:

 • doporučení vzdělávání dítěte v přípravné třídě vydané poradenským pracovištěm (PPP, SPC), s vyřízením tohoto doporučení Vám během zápisu rádi pomůžeme

 • doklad o vyřízeném odkladu školní docházky ze ZŠ (neplatí pro děti pětileté)

 • zápis do přípravných tříd neprobíhá elektronicky, je nutné se dostavit v uvedené termíny do budovy školy

V rámci přípravných tříd nabízíme:

 • intenzivní přípravu do první třídy hravou formou, prvky výukového programu Začít spolu, komunikativní a zkušené paní učitelky, spolupráci s rodinou, možnost obědů a školní družiny, prostředí přizpůsobené potřebám dětí a služby školního poradenského pracoviště

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/ 2021 proběhne zápis do prvního i přípravného ročníku bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/, rádi Vám s tím pomůžeme v uvedené termíny u nás ve škole.

Kontaktní telefon: ZŘŠ 1.st.: 739 573 453

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do naší mateřské školy, pracoviště Dituška, Stará 13/15  pro školní rok 2020/2021

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2020/2021: 11

 

MŠ – mimořádné opatření

Rada města Brna se usnesla na své R8/069. schůzi konané dne 16. 3. 2020 vydat zákaz osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.

Děti tedy nevoďte do mateřské školy. Zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat. Sledujte prosím televizi, rozhlas, webové stránky školy, potřebné informace budou i na venkovních nástěnkách školy. Pokud potřebujete dalš informace – zavolejte do školy.

Zápis do MŠ nám. 28. října 21

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do naší mateřské školy na školní rok 2020/2021!

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2020/2021: 6

Zaměření školy

 • harmonický rozvoj dětí, spokojenost a dny naplněné radostí ze společných setkání her a činností
 • podpora rozvoje osobnosti, soběstačnosti, samostatnosti a zdravého sebevědomí
 • kulturní aktivity ve škole i v rámci města Brna
 • edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti a jejich rodiče pro úspěšný vstup do 1. třídy
 • pohybové aktivity pro poznání a rozvoj tělesných schopností

Leden v přípravné třídě

Máme za sebou téměř půl roku v přípravné třídě a i leden byl ve škole plný zajímavých věcí. Hned po vánočních prázdninách jsme prošli tématem svátku Tří králů a také dopravní výchovou Amavet. Díky této akci jsme nestihli tradiční koledování, ale i tak jsme si Baltazara, Melichara a Kašpara náležitě užili. V půli měsíce nás navštívili studenti stomatologie, kteří nám pověděli spoustu zajímavostí o zubech, i o tom, jak se o ně máme starat. Na konci ledna nás potrápily nemoci a ve třídě zbylo jen pár dětí. Vydali jsme se proto na delší procházky do Lužánek a v klidu si užili centra aktivit.

Vánoční Brno

Poslední prosincový týden jsme s přípravnými třídami navštívily vánočně naladěné Brno. Nakoukli jsme do kostela, prošli náměstí Svobody, Zelný trh a prohlédli si rozrůstající se betlém na Dominikánském náměstí. Bylo to krásné naladění do nadcházejících vánočních svátků.