Aktuality

Výtvarná práce v době distanční výuky

Děkujeme Tomáškovi N. z přípravné třídy naší školy za poskytnutí těchto krásně zpracovaných výtvarných úkolů z období distanční výuky! Pracujete doma skvěle a my už se těšíme na další zpracované materiály nejen od Tebe, ale i od ostatních dětí!

 

INFORMACE O PROVOZU MŠ PRO OBDOBÍ OD 25.5.2020 – 30.6.2020

INFORMACE O PROVOZU MŠ PRO OBDOBÍ OD 25.5.2020 – 30.6.2020

Provozní doba: od 6,30 hodin do 16,30 hodin

Pracoviště MŠ: třída Duha, nám. 28.října 21 – provoz

třída Dituška, Stará 13/15 – bez provozu

 • Děti si přebírá pedagog MŠ před vstupem do budovy, po změření tělesné teploty.
 • S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto.
 • Děti předává pedagog MŠ před vstupem do budovy.
 • Zákonní zástupci nebo jiné cizí osoby nebudou vstupovat do budovy.

Bez odevzdání řádně vyplněných a podepsaných dokumentů / Čestného prohlášení a Vyjádření souhlasu zákonného zástupce s dodatkem Školního řádu mateřské školy / není možno dítě přijmou do mateřské školy.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy  viz. níže.

Čestné prohlášení a Vyjádření souhlasu zákonného zástupce s dodatkem Školního řádu mateřské školy naleznete jako přílohy níže.

 

Náhradní termíny zápisů do prvních a přípravných tříd

Vážení rodiče, vypisujeme náhradní termín zápisu do prvních ročníků a přípravných tříd naší školy, které budou probíhat na 1. stupni v budově Stará 13/15 ve dnech:

 • Středa 10. 6. 2020 – od 10:00 do 12:00

S sebou přineste:

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce

 • rozsudek o svěření dítěte do péče (v případě změny zákonného zástupce)

 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (platí pro zápis do 1. třídy)

Do prvních tříd ZŠ přijímáme:

 • děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let

 • děti po odkladu školní docházky

Do přípravných tříd přijímáme:

 • přednostně děti s uděleným odkladem školní docházky pro rok 2020/2021

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku

K přijetí do přípravné třídy je nutné doložit:

 • doporučení vzdělávání dítěte v přípravné třídě vydané poradenským pracovištěm (PPP, SPC), s vyřízením tohoto doporučení Vám během zápisu rádi pomůžeme

 • doklad o vyřízeném odkladu školní docházky ze ZŠ (neplatí pro děti pětileté)

 • zápis do přípravných tříd neprobíhá elektronicky, je nutné se dostavit v uvedené termíny do budovy školy

V rámci přípravných tříd nabízíme:

 • intenzivní přípravu do první třídy hravou formou, prvky výukového programu Začít spolu, komunikativní a zkušené paní učitelky, spolupráci s rodinou, možnost obědů a školní družiny, prostředí přizpůsobené potřebám dětí a služby školního poradenského pracoviště

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/ 2021 proběhne zápis do prvního i přípravného ročníku bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/, rádi Vám s tím pomůžeme v uvedené termíny u nás ve škole.

Kontaktní telefon: ZŘŠ 1.st.: 739 573 453