Aktuality

LISTOPADOVO – PROSINCOVÉ STŘÍPKY Z MŠ DITUŠKA

 

 

 

Říjnové střípky z MŠ Dituška…

Podzim a stromy

Hned první listopadový den jsme s dětmi z přípravné třídy vyrazili na krátký výlet, jehož cílem bylo bližší poznání podzimního lesa. Tramvají jsme se svezli na konečnou do Obřan, odkud je pak krásná vycházka kolem řeky do zalesněného údolí. Cestou jsme obdivovali zahrady, mávali na projíždějící vlak, navštívili jsme Obřanský lom, kde jsme objevili bránu Morie z knihy o Pánu prstenů. Čekal nás také záludný kopec, ze kterého jsme odbočili přímo do lesa, abychom se zde nasvačili. V lese jsme se pak vyfotili u opravdu krásného a statného dubu, pod kterým ležela spousta žaludů a zopakovali si základní části stromu, jelikož například kořeny byly opravdu pěkně vidět. Při závěrečném hodnocení bylo vidět, že se dětem v lese opravdu líbilo.

Pracujeme v centrech aktivit

Na konci září už děti z přípravné třídy zvládají velmi pěkně pracovat v centrech aktivit. Začínáme si všímat podzimní přírody, seznamujeme se s ovocem, zeleninou i s prací člověka na zahradách, v parcích nebo na polích. V Kostkách proto vznikaly představy o ideální zahradě, v Knihách a písmenech jsme pilně pracovali na poznávání prvního písmenka ze svého jména a v Ateliéru děti vytvořily obrázek sklenice s kompotem. Během vycházky jsme pak navštívili velmi krásný areál zahrady Löw-Beerovy vily.

Zářijové střípky z MŠ Dituška…

Projektový den v přípravné třídě

Hned na začátku školního roku si děti z přípravné třídy všimly, že se v prostorách třídy nachází prázdné terárium. Všechny zajímalo, co by se dalo v teráriu chovat za třídního mazlíčka. Vytvořili jsme proto projektový den, jehož součástí byl ranní úkol pro rodiče a děti, komunitní kruh, učení, centrum aktivit a také vycházka. Do třídy doputoval z letních prázdnin největší suchozemský šnek na světě – achatina žravá a to hned ve dvou kusech. Děti se seznamovaly s tím, odkud tento druh pochází, z čeho se skládá jeho tělo, co potřebuje k životu v teráriu, jak o něj pečovat a vyzkoušely si také několik výukových aktivit na toto téma, při nichž si procvičily například řeč, sluchovou paměť, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání a logické myšlení. Během vycházky jsme pak zkoušeli najít klasického českého hlemýždě a zkoumali jsme jeho úkryty v přirozeném prostředí.