Aktuality

Už pracujeme v centrech aktivit

Během měsíce září jsme se s dětmi z přípravné třídy učili pracovat v centrech aktivit. Vždy to chvilku trvá, než se všichni naučí do center přihlásit, naslouchat při zadávání úkolů, svoji práci v centru s kamarády úspěšně dokončit a také ji pak na kruhu vyhodnotit. Letos jsme to ale zvládli neuvěřitelně rychle a tak bez potíží máme od začátku i tři centra najednou.

FIE – začínáme „nanovo“

Máme za sebou bezmála dva měsíce školního roku a v těch se leccos událo. V přípravné třídě, která je letos bohužel jen jedna, se učí zcela nový kolektiv dětí a tak jsme začali od začátku také s výukou Feuersteinova instrumentálního obohacování. FIE však zaznamenalo změnu organizace, která se zdá zatím skvělým tahem. Děti pracují 1x týdně a třída je rozdělena na poloviny. V každé skupině tak pracuje maximálně 9 žáků. Panuje zde milá, uvolněná a nestresující atmosféra, což je na FIE potřeba. Děti činnost od počátku baví, neměly problém s komunikací a s přijetím systému práce. Začali jsme úvodní stranou a následně povídáním o bodech a čárách. Už víme, jak vypadá čára vodorovná, svislá i šikmá, co jsou to rovnoběžky. Povídali jsme si o vzoru, otáčení a zachování tvaru, o nápovědě a také o vnímání chyby. Hodně jsme běhali po třídě, kde jsme všechny tyto věci hledali, také jsme si tvary zkoušeli modelovat, abychom vše dostali jak se říká „pod kůži“. Samotné cvičení tužka/papír pak už bylo docela jednoduché. Jednou ráno pak čekalo paní učitelku milé překvapení. Děti přišly o přestávce s prosbou, zda si na tabuli mohou kreslit FIE. Vznikly tak spontánně pravé úhly, pravidelné čtverce i obdélníky a dokonce jeden hrnec s polévkou. Někteří pak s pomocí metody zvládli napsat obtížnější písmena ve svém jméně jako je například N a M.

Finišujeme s FIE

Nachýlil se konec roku a s ním i jedny z posledních stránek instrumentu Uspořádání bodů Feuersteinova instrumentálního obohacování. Celý rok jsme pořádně makali, zažili při výuce krásné chvíle, ale i vztek a trápení nad odhalováním všemožných řešení. Některé tužky, se kterými se pracovalo, jsou na vyhození, z osmnácti gum zbylo asi 6 řádně rozcupovaných a pochroumaných. 2x nás v hodinách navštívila lektorka FIE Eva Váňová, která nás pečlivě pozorovala při práci a poskytla nám při výuce svoji podporu. Jedna z posledních hodin obnášela řádné seznámení se s tvary, které nás čekaly na pracovních listech. Skládali jsme je proto z dřívek, modelovali za pomoci hráškových kuliček a snažili se jejich složitý tvar zapamatovat. Čas zbyl nakonec i na spontánní hru, ve které začaly vznikat koloběžky, domy a drahokamy. Děti si pak s dřívky hrály ještě celý týden, dokud nám hrášek nezačal klíčit a z obrysových staveb se staly 3D modely. No a poslední list instrumentu? Podívejte se, jak si s ním hravě poradil Páťa Horváth.

Nemocnice zvířátek 2017

Také letošní školní rok se přípravné třídy zúčastnily krásné akce Nemocnice zvířátek, kterou pořádají pedagogové a studenti střední zdravotnické školy. Organizace byla zase o chlup dokonalejší, než v minulých letech a tak nás čekala zcela dokonalá zábava ve formě prohlídky hasičského auta i s vybavením, záchranky, polní nemocnice a nakonec také v tělocvičně školy ošetření plyšáků na všemožných odděleních. Děti byly úžasné a akce je moc bavila, studenti a dospěláci, kteří se o nás starali, zaslouží velkou poklonu za profesionální přístup. Velice organizátorům děkujeme a těšíme se s další třídou na příští školní rok!

Zápis do MŠ Dituška