Aktuality

Zápis do přípravných tříd

Zápis do MŠ Dituška

Kniha aneb pohádkové jaro

Jeden týden v měsíci březnu jsme se v přípravné třídě D věnovali tématu knihy a všemu, co s ní souvisí. Hodně jsme dbali na rozvoj předčtenářských dovedností, v centrech aktivit jsme vytvářeli leporelo s obrázky a opisem textů, hráli si na knihovnu a knihkupectví, četli jsme pohádky, skládali posloupnost příběhů a seznamovali se s různými druhy knih. Už víme, jak se ke knihám chovat, kdo je píše a ilustruje. Navštívili jsme také úžasnou paní prodavačku v mrňavém knihkupectví na ulici Vachova, která nám popovídala o svém království, předvedla nám se zákaznicí výběr a nákup knih a do třídy jsme od ní dostali záložky do knih a brožurku s příběhy a říkankami pro děti. V dubnu jsme pak na téma navázali návštěvou ve školní knihovně na Osmecu, kde nás přivítala paní učitelka Kamila se staršími žáky druhého stupně. Vrstevnický program byl úžasný a děti moc bavil. Celou návštěvou nás doprovázel Ferda mravenec. Děti, za asistence starších kamarádů, plnily úkoly v centrech aktivit. Vyráběly si puntíkatou mašli, stavěly ze sirek kousek mraveniště, prohlížely brouky a motýly a učily se básničku Polámal se mraveneček. Také jsme se dozvěděli, jaká pravidla je nutné v knihovně dodržovat. Bylo to zkrátka moc fajn!

Voda a její proměny

V měsíci březnu jsme se v přípravné třídě D věnovali výukovému tématu „Voda a její proměny“. Celý týden nás doprovázely pracovní listy, pomůcky a hry na téma vody, páry, ledu i koloběhu vody v přírodě. S vodou jsme dělali pokusy, na téma vody jsme kreslili, počítali, rozvíjeli zrak i sluch a také vycházky nás zavedly k místním tokům – Svitavě a skryté tajemné Ponávce.

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

zápis na naší škole proběhne 7. a 8. dubna 2017 ( pátek od 13:00 do 17:00hod., sobota oa 9:00 do 11:00hod.).

K zápisu přijďte s dítětem do budovy 1. stupně školy na ulici Stará 13/15.

S sebou, prosím, vezměte rodný list, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a svůj občanský průkaz.

Rádi se s Vámi setkáme na Dni otevřených dveří  2.2.2017, jste všichni srdečně zváni.

Za vedení školy Mgr. Ludmila Altmanová, ředitelka školy

Důležité:
I letos bude v Brně probíhat elektronický zápis do 1. tříd – na adrese: http://zapisdozs.brno.cz