Aktuality

Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, v odkazu najdete aktuální informace k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Sledujte prosím televizi, rozhlas, webové stránky školy, potřebné informace budou i na venkovních nástěnkách školy.

Pokud potřebujete další informace – zavolejte do školy.

 

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

ZÁPIS DO MŠ_PRACOVIŠTĚ DITUŠKA, STARÁ 13_15

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do naší mateřské školy, pracoviště Dituška, Stará 13/15  pro školní rok 2020/2021

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2020/2021: 11

 

MŠ – mimořádné opatření

Rada města Brna se usnesla na své R8/069. schůzi konané dne 16. 3. 2020 vydat zákaz osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.

Děti tedy nevoďte do mateřské školy. Zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat. Sledujte prosím televizi, rozhlas, webové stránky školy, potřebné informace budou i na venkovních nástěnkách školy. Pokud potřebujete dalš informace – zavolejte do školy.

Zápis do MŠ nám. 28. října 21

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do naší mateřské školy na školní rok 2020/2021!

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2020/2021: 6

Zaměření školy

  • harmonický rozvoj dětí, spokojenost a dny naplněné radostí ze společných setkání her a činností
  • podpora rozvoje osobnosti, soběstačnosti, samostatnosti a zdravého sebevědomí
  • kulturní aktivity ve škole i v rámci města Brna
  • edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti a jejich rodiče pro úspěšný vstup do 1. třídy
  • pohybové aktivity pro poznání a rozvoj tělesných schopností

Leden v přípravné třídě

Máme za sebou téměř půl roku v přípravné třídě a i leden byl ve škole plný zajímavých věcí. Hned po vánočních prázdninách jsme prošli tématem svátku Tří králů a také dopravní výchovou Amavet. Díky této akci jsme nestihli tradiční koledování, ale i tak jsme si Baltazara, Melichara a Kašpara náležitě užili. V půli měsíce nás navštívili studenti stomatologie, kteří nám pověděli spoustu zajímavostí o zubech, i o tom, jak se o ně máme starat. Na konci ledna nás potrápily nemoci a ve třídě zbylo jen pár dětí. Vydali jsme se proto na delší procházky do Lužánek a v klidu si užili centra aktivit.

Vánoční Brno

Poslední prosincový týden jsme s přípravnými třídami navštívily vánočně naladěné Brno. Nakoukli jsme do kostela, prošli náměstí Svobody, Zelný trh a prohlédli si rozrůstající se betlém na Dominikánském náměstí. Bylo to krásné naladění do nadcházejících vánočních svátků.