Aktuality

Návštěva učebny přírodopisu

Také letos jsme se zcela novým kolektivem dětí přípravné třídy navštívili paní učitelku Lidku z druhého stupně ZŠ, která nám představila své království v přírodovědné učebně. Děti nadchla lidská kostra v životní velikosti, u které si zopakovaly její základní části a také figurína, kde poznávaly řadu vnitřních orgánů. Měli jsme čas vše vyndat a následně zase poskládat zpět tak, aby byl člověk kompletní. Prohlédli jsme si skutečnou lidskou lebku, mléčné i stálé zuby a nakonec došlo i na prohlídku zvířecích preparátů. Paní učitelce mockrát děkujeme, že se nám věnovala ve svém volném čase a těšíme se, až se z nás stanou skuteční studenti!

Centra aktivit v přípravné třídě

V únoru bylo jedním z výukových témat v přípravné třídě také „Povolání“. V centrech aktivit si tak děti měly možnost v Dramatice zahrát na obchod, dělat zákazníky i prodavače, což se nakonec vyvinulo také v roli kuchaře a číšníka, kteří si otevřeli pro ostatní restauraci. V Kostkách je pak čekal poměrně těžký úkol, který zajisté běžně řeší třeba zedníci, projektanti a řada dalších profesí – naměřit na provázku délku jeden metr, zkonstruovat čtverec o této délce a také postavit stabilní věž z kostek. Boj s metrem byl opravdu veliký, ale nakonec byl společným úsilím úkol splněn.

LISTOPADOVO – PROSINCOVÉ STŘÍPKY Z MŠ DITUŠKA

 

 

 

Říjnové střípky z MŠ Dituška…

Podzim a stromy

Hned první listopadový den jsme s dětmi z přípravné třídy vyrazili na krátký výlet, jehož cílem bylo bližší poznání podzimního lesa. Tramvají jsme se svezli na konečnou do Obřan, odkud je pak krásná vycházka kolem řeky do zalesněného údolí. Cestou jsme obdivovali zahrady, mávali na projíždějící vlak, navštívili jsme Obřanský lom, kde jsme objevili bránu Morie z knihy o Pánu prstenů. Čekal nás také záludný kopec, ze kterého jsme odbočili přímo do lesa, abychom se zde nasvačili. V lese jsme se pak vyfotili u opravdu krásného a statného dubu, pod kterým ležela spousta žaludů a zopakovali si základní části stromu, jelikož například kořeny byly opravdu pěkně vidět. Při závěrečném hodnocení bylo vidět, že se dětem v lese opravdu líbilo.

Pracujeme v centrech aktivit

Na konci září už děti z přípravné třídy zvládají velmi pěkně pracovat v centrech aktivit. Začínáme si všímat podzimní přírody, seznamujeme se s ovocem, zeleninou i s prací člověka na zahradách, v parcích nebo na polích. V Kostkách proto vznikaly představy o ideální zahradě, v Knihách a písmenech jsme pilně pracovali na poznávání prvního písmenka ze svého jména a v Ateliéru děti vytvořily obrázek sklenice s kompotem. Během vycházky jsme pak navštívili velmi krásný areál zahrady Löw-Beerovy vily.