Aktuality

Pracujeme v centrech aktivit

Na konci září už děti z přípravné třídy zvládají velmi pěkně pracovat v centrech aktivit. Začínáme si všímat podzimní přírody, seznamujeme se s ovocem, zeleninou i s prací člověka na zahradách, v parcích nebo na polích. V Kostkách proto vznikaly představy o ideální zahradě, v Knihách a písmenech jsme pilně pracovali na poznávání prvního písmenka ze svého jména a v Ateliéru děti vytvořily obrázek sklenice s kompotem. Během vycházky jsme pak navštívili velmi krásný areál zahrady Löw-Beerovy vily.

Zářijové střípky z MŠ Dituška…

Projektový den v přípravné třídě

Hned na začátku školního roku si děti z přípravné třídy všimly, že se v prostorách třídy nachází prázdné terárium. Všechny zajímalo, co by se dalo v teráriu chovat za třídního mazlíčka. Vytvořili jsme proto projektový den, jehož součástí byl ranní úkol pro rodiče a děti, komunitní kruh, učení, centrum aktivit a také vycházka. Do třídy doputoval z letních prázdnin největší suchozemský šnek na světě – achatina žravá a to hned ve dvou kusech. Děti se seznamovaly s tím, odkud tento druh pochází, z čeho se skládá jeho tělo, co potřebuje k životu v teráriu, jak o něj pečovat a vyzkoušely si také několik výukových aktivit na toto téma, při nichž si procvičily například řeč, sluchovou paměť, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání a logické myšlení. Během vycházky jsme pak zkoušeli najít klasického českého hlemýždě a zkoumali jsme jeho úkryty v přirozeném prostředí.

Mezinárodní Den Romů na 1. stupni

Opět další povedená celoškolní akce! V pátek 6. 4. 2018 byli zváni všichni do tělocvičny naší školy, abychom si připomněli nadcházející mezinárodní Den Romů. Na pódiu se střídaly v moderování Monika, L’ubica a Nicole, které měly celý ten kolotoč následujících událostí na starosti. Shlédli jsme zajímavé video o historii Romů a také divadlo s příběhem, jak Romové vznikli. Na taneční ploše se postupně vystřídali tanečníci z Merci – od těch nejmenších, až po téměř dospělé. Velký obdiv pak sklidily dvě odvážné tanečnice z Fary, protože zatančit v tak malém počtu před obecenstvem není opravdu jednoduché. Odvahu k vystoupení měla i třída 2. B, která přednesla báseň Suchá pláňka od romského autora Vojtěcha Fabiána. A celou opravdu povedenou akci završilo hudební vystoupení školní kapely (i se sborem), kde na závěr nechyběla romská hymna. Děkujeme všem organizátorům za krásný zážitek a těšíme se na další školní rok!

více fotek zde