Edukativně stimulační skupiny

Co jsou to edukativně stimulační skupiny?

Jde o program určený předškolním dětem. Do skupiny osmi až deseti účastníků jsou děti zařazeny na základě zájmu rodičů a je zde rozvíjeno několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit – zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti. Rodič se účastní lekce společně s dítětem, aby získal dovednosti k následné domácí přípravě. Ty mu vysvětlí lektor ve spolupráci s asistentem, kteří skupinky vedou. Pravidelné setkávání učitele, rodiče a dítěte je také v neposlední řadě velmi příjemnou událostí, která rozvíjí pozitivním směrem následnou spolupráci v rámci třídy. Děti se také před svými rodiči více snaží a dosahují lepších výsledků. Rodič má možnost získat ucelené informace  o pokrocích svého dítěte a návody pro další práci a zlepšení. Účast v lekcích je zcela zdarma.

Kdo lekce vede?

V každé lekci je přítomen kmenový pedagog, který ve spolupráci s asistentem pedagoga výuku vede. Asistent pak poskytuje dítěti i rodičům individuální dopomoc, komunikuje s účastníky, poskytuje jim správné návody a postupy k práci a odpovídá na jejich dotazy.  Všichni učitelé, kteří vedou edukativně stimulační skupiny jsou v této oblasti odborně vzděláni a mají platnou certifikaci pro vedení skupin. Používají nejnovější metodické materiály vypracované odborníky z pedagogicko psychologické poradny.

Pro koho?

Edukativně stimulační skupiny jsou určeny předškolním dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.

Jak často a kde?

Edukativně stimulační skupiny plánujeme otevřít ve školním roce 2020/2021 v mateřské škole Dituška a v mateřské škole na nám. 28. října 21.