MŠ nám. 28. října 21

 

 

Zápis do mateřské školy  na školní rok 2017/2018

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2017/2018: 4

vydávání přihlášek: 11.5.2017  15.00 – 16.00 hod. –  pouze pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, příp. nemohou                                                                                   navštívit příslušné pracoviště na Magistrátu města Brna

přijímání přihlášek: 15.5.2017  13.00 – 15.00 hod.      16.5.2017   8.00  –  10.00 hod.

 přijaté děti dle ID:

 

Informace o mateřské škole

 • mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená
 • jsme součástí ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
 • třídy jsou zařízeny s ohledem na potřeby dětí
 • zahrada mateřské školy se nachází ve vnitrobloku základní školy
 • školné ve školním roce 2016/17 činí měsíčně 360 Kč
 • strava se dováží ze ŠJ Pellicova, je chutná a vyvážená

Zaměření školy

 • pohybové aktivity pro poznání a rozvoj tělesných schopností
 • harmonický rozvoj v oblasti psychosociální
 • podpora utváření a rozvoje vztahu k vrstevníkům a dospělým
 • osvojení potřebných návyků, dovedností a postojů
 • poznávání přírody na společných vycházkách

Rozšířená činnost

 • logopedické činnosti
 • výroba keramických drobností (vyrábíme s dětmi pro potěšení rodičů dárky na Vánoce, Velikonoce, Den matek aj.)
 • cvičení v tělocvičně školy
 • program Cvičeníčko – děti cvičí zábavnou formou pod vedením zkušených lektorů
 • využíváme solnou jeskyni
 • navštěvujeme divadlo a jiné zajímavé kulturní akce v našem městě

 

Aktuální projekt

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně