MŠ nám. 28. října 21

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Předpokládaný počet volných míst: 6

Vydávání přihlášek:

 • 1. 4. 2020, 10:00 – 11:00 hod.
 • 8. 4. 2020, 15:00 – 16:30 hod.

Přijímání přihlášek:

 • 4. 5. 2020, 13:00 – 16:00 hod.
 • 5. 5. 2020, 8:00 – 10:00 hod.

 

Informace o mateřské škole

 • mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená
 • jsme součástí ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
 • třídy jsou zařízeny s ohledem na potřeby dětí
 • zahrada mateřské školy se nachází ve vnitrobloku základní školy
 • školné ve školním roce 2019/2020 činí měsíčně 390 Kč
 • strava se dováží ze ŠJ Pellicova, je chutná a vyvážená

Zaměření školy

 • harmonický rozvoj v oblasti psychosociální
 • osvojení potřebných návyků, dovedností a postojů
 • etická a environmentální výchova
 • pohybové aktivity pro poznání a rozvoj tělesných schopností
 • podpora zdravého životního stylu

Rozšířená činnost

 • návštěva divadelních představení a jiných kulturních akcí
 • program Cvičeníčko
 • solná jeskyně
 • cvičení v tělocvičně školy
 • preventivní logopedické činnosti
 • výtvarné a keramické činnosti
 • dramatická a hudební výchova
 • Edukativně stimulační skupiny (pro předškoláky a jejich rodiče)

Provozní doba MŠ od 6:30 do 16:30

Kontakt: 605 283 440

E-mail: [email protected]

Aktuální projekt

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně