MŠ Dituška – Stará 13/15

 

 

 

 

 

První česká mateřská škola v Brně

Otevřena Brněnskou maticí školskou 10.5.1881

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2018/2019:13 

 Termín zápisu

vydávání přihlášek:   5.4. 2018            7,00 – 10,00 hodin

                                    10.4. 2018         13,00 – 16,00 hodin            

přijímání přihlášek:   2.5. 2018             7,00 – 10,00 hodin

                                    3.5.2018            13,00 – 16,00 hodin   

Kontakty
·         telefonní číslo: 739 573 454

Provozní doba

 • pracovní dny: 6:30 – 16:15 hod.

Školné

 • školné ve školním roce 2017/2018 : 375,-Kč

Něco málo o naší mateřské škole

 • MŠ je jednotřídní – 28 dětí
 • jsme součástí ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.října 22
 • umístění – v blízkosti středu města, v areálu základní školy Stará 13/15
 • prostory jsou esteticky a účelně vybavené, s důrazem na potřeby dětí
 • zahrada se vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy, pískoviště, komplex průlezek – působí jako oáza klidu a pohody v jinak velmi rušném středu města
 • k dispozici máme také přístřešek, který využíváme při nepříznivém počasí
 • obědy dovážíme ze ŠJ Pellicova 4

Zaměření školy

„Ve výchovně vzdělávací práci se zaměřujeme na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s přihlédnutím na jeho individuální schopnosti.“

 • zaměřujeme se na rozvoj komunikativních schopností a dovedností dětí
 • dětem a rodičům ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, dětem s odkladem školní docházky se dostává pedagogické podpory
 • pracujeme s alternativním vzdělávacím programem Začít spolu
 • máme společně určená pravidla soužití v mateřské škole pro pedagogy, děti a rodiče
 • navštěvujeme divadelní představení v blízkém divadle Radost, divadle Bolka Polívky apod.
 • pro rodiče pravidelně pořádáme besídky, táboráky s opékáním, vyřazení předškoláků

Rozšířená činnost

 • ve spolupráci s CVČ Lužánky máme kroužek keramiky s odborným vedením lektorky
 • v MŠ probíhá pečlivá příprava na vstup do ZŠ – Edukativně stimulační skupiny

Aktuální projekt

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně