Celodenní program

Aktivity celodenního programu organizujeme:

• během celého dne
• v rámci denních a zájmových klubů
• formou pravidelných i jednorázových akcí
• pro děti, žáky a bývalé žáky školy, jejich rodiče a obyvatele regionu
• pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků školy