Dokumenty

Zpráva o činnosti školy

Model komunitního a inkluzivního vzdělávání – kartotéka podpůrných a vyrovnávacích opatření

Výroční zprávy

2019/2020

2018/2019

2017/2018

rozpočet škol MČ Brno – střed – https://rr.qbrno.cz/RR_mc01d/

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Inspekční zprávy

všechny inspekční zprávy naleznete ZDE

Školní řád

Klasifikační řád

Koncepce rozvoje školy

Školní vzdělávací program

předškolní vzdělávání

základní a neformální vzdělávání

školní družina

Kurz pro získání základního vzdělání

Organizační schéma řízení školy

Školská rada

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.