O škole

Jsme:

 • základní škola
 • mateřská škola, přípravný ročník, kurz pro získání základního vzdělání
 • školní družina, školní klub, školní knihovna
 • výdejna stravy
 • školní poradenské pracoviště
 • fakultní základní škola
 • férová škola
 • škola pracující v programu Začít spolu

Nabízíme:

 • kvalitní vzájemně provázané předškolní a základní vzdělávání
 • možnost doplnit si základní vzdělávání v denní, dálkové i distanční formě
 • metody práce vycházející z pedagogiky orientované na dítě (projektová výuka, integrovaná tematická výuka, práce v centrech aktivit apod.)
 • individuální přístup k žákům
 • odbornou analýzu vzdělávacích potřeb žáka, nastavení a realizaci podpůrných opatření
 • podporu poradenských pracovníků pro děti žáky i rodiče (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, logoped)
 • zprostředkování komunikace s úřady, poradenskými zařízeními, neziskovými organizacemi
 • podporu v rámci vyučování (asistence ve výuce, párové vyučování)
 • celodenní program pro děti, žáky i rodiče (škola pro klienty v provozu 7:00 – 16:00)
 • širokou nabídku klubů a kroužků, možnost doučování, přípravy na přijímací zkoušky, edukativně stimulačních skupin
 • širokou nabídku akcí pro rodiče a spádovou komunitu v podobě akcí Komunitního centra
 • účast na sportovních a kulturních akcích (i celorepublikového charakteru)
 • zázemí dobře vybavených kmenových a odborných učeben
 • služby nabízíme zdarma

 

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT OSOBNĚ, NEBO VIRTUÁLNĚ