Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny budou 11. 2. – 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Zápis do první třídy  

Pátek 5. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Sobota 6.4.2019 od 9:00 do 11:00

Zápis probíhá v budově 1. stupně na ulici Stará 13/15.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se koná v období od 2. května do 16. května 2019. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem.

Třídní schůzky

1. stupeň – od 14:00

2. stupeň – od 15:00

pondělí 17.9.2018
pondělí 14.1.2019
pondělí 13.5.2019