Školní družina a klub

Školní družina

Služby ve školní družině a školním klubu jsou poskytovány zdarma. Úplata ve školním roce byla stanovena na 0,- Kč

 

Místo, které nabízí zajímavé možnosti pro volnočasové aktivity a bezpečné útočiště dětského světa her a fantazie.

Družina je v budově ZŠ nám. 28. října 22. Navštěvují ji děti různého věku od 0. – 4. ročníku.

Co nabízíme:

  • provoz družiny od 11:40 do 16:00

  • příjemnou a vybavenou učebnu, kde si děti mohou hrát, tvořit a odpočívat

  • pomoc s domácími úkoly a přípravou do školy

  • rozmanité činnosti (hry, keramiku, deskové hry, tanečky, zpěv, četbu pohádek)

  • vycházky do okolí školy (školní zahrada, park Lužánky)

  • družinu u nás máte zdarma

 

Klub

 

 

Co nabízíme:

  • Klub je otevřen pondělí – čtvrtek do 16:00

  • Klub je otevřen po skončení výuky, děti mohou využít knihovnu, internet, relaxační kout, poslech hudby, zahrát si deskové hry a učit se

  • O velké přestávce probíhá v klubu rozhlasové vysílání

  • Žáci se podílí na tvorbě školního časopisu Amaro jilo: http://issuu.com/osmec