Školní družina a klub

Školní družina

Služby ve školní družině a školním klubu jsou poskytovány zdarma. Úplata ve školním roce byla stanovena na 0,- Kč

 

Místo, které nabízí zajímavé možnosti pro volnočasové aktivity a bezpečné útočiště dětského světa her a fantazie.

Družina je v budově ZŠ nám. 28. října 22. Navštěvují ji děti různého věku od 0. – 4. ročníku.

Co nabízíme:

 • provoz družiny od 11:40 do 16:00

 • příjemnou a vybavenou učebnu, kde si děti mohou hrát, tvořit a odpočívat

 • pomoc s domácími úkoly a přípravou do školy

 • rozmanité činnosti (hry, keramiku, deskové hry, tanečky, zpěv, četbu pohádek)

 • vycházky do okolí školy (školní zahrada, park Lužánky)

 • družinu u nás máte zdarma

 

Klub

 

Nabídka pro školní rok 2016/2017

 

 

 

Co nabízíme:

 • Otevřen denně od 7:00 do 16:00

 • Děti mohou navštívit ranní klub od pondělí do pátku od 7:00 do 7:45

 • Odpoledne je klub otevřen po skončení výuky, děti mohou využít knihovnu, internet, relaxační kout, poslech hudby, zahrát si deskové hry a učit se

 • O velké přestávce probíhá v klubu rozhlasové vysílání

 • Žáci se podílí na tvorbě školního časopisu Amaro jilo: http://issuu.com/osmec